Meny Stäng

Kontakt

Du når Stora Sköndals växel på nummer 08-400 29 100, vill du ha numret till en specifik verksamhet hittar du det nedan.

Boende för yngre med demenssjukdom

Adress: Björkgården, Nils Brincks väg 1, 128 64 Sköndal
Verksamhetschef

Morvarid Moaven

076-00 29 170
Teamchef

Malin Fjellborg

076-00 29 297

Daglig verksamhet

Adress: Nils Brincks väg 6B 128 64 Sköndal
Verksamhetschef

Sofia Perez

08-400 29 244
076-00 29 244

Dagverksamhet

Telefon: 08-400 29 100
Adress: Dagliljan, Torstens Levenstams väg 53, 128 64 Sköndal
Verksamhetschef

Morvarid Moaven

076-00 29 170

Diakonala Enheten

Adress: Herbert Widmans väg 7, 128 64 Sköndal
Enhetschef/diakon

Annika Löfgren

08-400 29 107
076-00 29 107
Diakon

Eva Vikström Brehmer

08-400 29 108
076-00 29 108
Präst

Anna-Märta Malmsborg

08-400 29 155
076-00 29 155
Diakoniassistent/volontärsamordnare

Pernilla Köhle

08-400 29 168
076-00 29 168

Enheten för Stöd och Omsorg

Områdeschef Stöd och Omsorg

Anna Toll

08-400 29 167

Pilbacken

Telefon: Expedition: 08-400 292 18 Mobil:076-002 92 18, hem för ensamkommande ungdomar

Pilbacken expedition:

08-400 292 18
076-002 92 18
Verksamhetschef

Hans Larsson

08-400 292 39
076.002 9239
Teamchef

Daniel Blanco

08-400 292 01
076-002 92 01

Socialpsykiatri

Telefon: Expedition: 08-400 29 230
Adress: Gustaf Ljunggrens väg 2B 128 64 Sköndal
Verksamhetschef

Siv Molin

08-400 29 264

Daglig verksamhet

Adress: Nils Brincks väg 6B 128 64 Sköndal
Verksamhetschef

Sofia Perez

08-400 29 244
076-00 29 244

Dagverksamhet

Telefon: 08-400 29 100
Adress: Dagliljan, Torstens Levenstams väg 53, 128 64 Sköndal
Verksamhetschef

Morvarid Moaven

076-00 29 170

Förskola

Områdeschef Stöd och Omsorg

Anna Toll

08-400 29 167

LSS boende

Har du frågor om vår verksamhet eller vill komma och hälsa på, kontakta oss.
Adress: Nils Lövgrens väg 1 128 64 Sköndal
Verksamhetschef

Sofia Pérez

08-400 29 244

Träningslägenhet

Verksamhetschef

Sofia Perez

08-400 29 244
076-00 29 244

Äldreomsorg

Äldreomsorgschef

Helena Gille

08-400 29 105

Johannesgården

Adress: Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal

Johannesgården

08-400 29 207 - plan 2A
08-400 29 208 - plan 2B

Fax: 08-604 12 01

Verksamhetschef

Malin Boart

08-400 29 240
076-002 92 40
Teamchef Johannesgården

Faiza Abdulkader

08-400 29 274
076-00 29 274
Teamchef Johannesgården

Joy Seguis

08-400 29 124
076-00 29 124
Sjuksköterska

Sjuksköterska Johannesgården

08-400 292 56, mån- fre 07.00-16.00 Övrig tid, ring avdelningen

Kyrkbyn

Adress: Knut Sjöbergs väg 2, 128 64 Sköndal

Kyrkbyn

Löpartelefon: 08-400 291 97 (bemannad dygnet runt)
Verandan (tidigare 2): 08-400 291 98
Sjövillan (tidigare 3A): 08-400 291 99
Sjöbrisen (tidigare 3B): 08-400 292 00
Äppelbo: 08-400 292 13
Fax: 08-604 11 18

Verksamhetschef

Lotta Backelin

08-400 29 242
076-002 92 42
Teamchef Äppelbo

Joyce Bergman

08-400 29 273
076-002 92 73
Teamchef Verandan

Yordanos Teklezghi

08-400 291 29
076-002 91 29
Teamchef Sjövillan

Jenny Sandström

08-515 181 91
076-000 81 91
Teamchef Sjöbrisen

Linda Voss

08-515 181 89
076-000 81 89
Sjuksköterska

Sjuksköterska Kyrkbyn

08-400 292 57, mån- fre 07.00-16.00 Övrig tid, ring till löpartelefonen

Johannesgården, korttidsboende

Adress: Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal

Johannesgården korttidsboende

08-515 181 75
076-000 81 75
Verksamhetschef

Malin Boart

08-400 29 240
076-002 92 40
Teamchef Johannesgården

Joy Seguis

08-400 29 124
076-00 29 124
Sjuksköterska

Sjuksköterska Johannesgården

08-400 292 56, mån- fre 07.00-16.00 Övrig tid, ring avdelningen

Solgården

Adress: Nils Brincks väg 6B 128 64 Sköndal

Solgården

Expedition:
08-400 29 214 - Soltäppan
08-400 29 215 - Solgläntan
08-400 29 216 - Solviken
08-400 29 217 - Soludden
Fax: 08-604 11 25

Verksamhetschef

Eva Norberg

08-400 291 93
076-002 91 93
Teamchef

Johan Malmgren

08-400 291 15
076-002 91 15
Teamchef

Lars Larsson

08-400 29 129
076-000 81 17
Teamchef

Romana Wild

08-5151 81 16
076-002 81 16
Teamchef

Dobrila Rubil

08-400 291 06
076-002 91 06
Sjuksköterska

Sjuksköterska Solgården

08-400 292 59, mån- fre 07.00-16.00 Övrig tid, ring avdelningen

Veckobo

Adress: Måndagsvägen 32 123 60 Farsta

Veckobo Expedition

08-400 29 211 - plan 1
08-400 29 212 - plan 2

Fax: 08-605 48 74

Verksamhetschef

Malin Boart

08-400 29 240
076-002 92 40
Teamchef

Maria Rönnholm

08-400 291 72
076- 002 91 72
Sjuksköterska

Sjuksköterska Veckobo

08-400 292 55, mån- fre 07.00-16.00 Övrig tid, ring avdelningen

Villa Drevviken

Adress: Stora Sköndals väg 107 128 64 Sköndal

Villa Drevviken

Entréplan västra: 08-400 292 67
Entréplan östra: 08-400 292 77
Plan 1 västra: 08-400 292 68
Plan 1 östra: 08-292 78
Plan 2 västra: 08-292 69
Plan 2 östra: 08-400 292 79
Fax: 08-604 11 16

Verksamhetschef

Dorota Monthan

08-400 29 275
076-002 92 75
Teamchef

Susanne Nilsson

08-400 292 95
076-002 92 95
Teamchef

Nina Broman

08-400 29 178
076-00 29 178
Teamchef

Helle Barkelius

08-400 292 34
076-002 92 34
Sjuksköterska

Sjuksköterska Villa Drevviken

08-400 292 22, mån- fre 07.00-16.00 Övrig tid, ring avdelningen

Villa Sköndal

Adress: Stora Sköndals väg 101 128 64 Sköndal

Villa Sköndal

Entréplan västra: 08-400 292 36
Entréplan östra: 08-400 292 31
Plan 1 västra: 08-400 292 37
Plan 1 östra: 08-292 32
Plan 2 västra: 08-292 38
Plan 2 östra: 08-400 292 33
Fax: 08-604 11 16

Verksamhetschef

Lena Palm Sunnerfors

08-400 29 117
076-002 91 17
Teamchef

Karin Åhlén

08-400 292 94
076-002 92 94
Teamchef

Yiregalem Teklehaimanot

08-400 292 92
076-002 92 92
Sjuksköterska

Sjuksköterska Villa Sköndal

08-400 292 66, mån- fre 07.00-16.00 Övrig tid, ring avdelningen

Villa Tollare

Telefon: 08-51518151
Adress: Tollarevägen 2 132 49 Saltsjö-Boo

Villa Tollare

Plan 2 A: 08- 5151 8163
Plan 2 B: 08- 5151 8162
Plan 3 A: 08- 5151 8165
Plan 3 B: 08- 5151 8164
Plan 4 A: 08- 5151 8167
Plan 4 B: 08- 5151 8166
Plan 5 A: 08- 5151 8169
Plan 5 B: 08- 5151 8168

Verksamhetschef

Linda Grip

08-515 181 51
076-000 81 51
Teamchef samt bitr verksamhetschef

Johanna Saläng

08-5151 81 55
076-000 81 55
Teamchef

Mara Stepanova

08-5151 81 50
076-000 81 50
Teamchef

Markus Starck

08-5151 81 53
076-000 81 53
Teamchef

Tina Sevenheim

08-5151 81 52
076-000 81 52
Teamchef

Veronica Hammarsten

08-5151 81 61
076-000 81 61
Sjuksköterska

Sjuksköterska Villa Tollare

08-515 181 70, mån- fre 07.00-16.00 Övrig tid, ring avdelningen

Fastighetsförvaltning

Seniorboende

Kontaktperson seniorboende och studentbostäder

Birgitta Dybring

08-400 29 103
Kontaktperson seniorboende och studentbostäder

Robert Hult

08-400 29 103

Studentbostäder

Kontaktperson seniorboende och studentbostäder

Birgitta Dybring

08-400 29 103
Kontaktperson seniorboende och studentbostäder

Robert Hult

08-400 29 103

Hyra lokal

Riksbyggen är ett kooperativt företag och en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Vår verksamhet präglas av kvalitet, service, långsiktighet och miljömedvetenhet. Riksbyggen är samhällsutvecklare för hållbara boendemiljöer med människan i centrum. www.riksbyggen.se
Verksamhets Riksbyggen Stora Sköndal

Anna Haglund

Tel 08-400 29 103

Fastighetsservice

Felanmälan,kundtjänst och hyresadministration

08-400 29 103

Fysioterapimottagningen

Telefon: 08-400 29 271
Adress: Neurologiska rehabiliteringskliniken Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal
Leg. Fysioterapeut

Ingela Berglind

08-400 292 71
Leg. Fysioterapeut

Ulrika Björkman

08-400 292 71

Förskolor

Områdeschef Stöd och Omsorg

Anna Toll

08-400 29 167

Lilla Sköndal

Förskolechef

Petra Linder Månsson

08-400 29 204
076-00 29 204
Teamchef Villan

Jane Djurberg

08-400 29 153
076-00 29 153
Teamchef Borgen

Kristina Nordström

08-515 18 130
076-00 08 130
Teamchef Borgen

Linda Johnsson

08-400 29 150
076-00 29 150

Lilla Tollare

Adress: Tollarevägen 2 132 49 Saltsjö-Boo
Förskolechef

Maria Andreasson

08-515 18 140
Teamchef

Hanna Kahm

08-515 18 141
Teamchef

Jessica Lissel

08-5151 81 42

Logopedmottagningen

Adress: Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal
08:00 - 16:00

Reception

08-400 29 131

Neurologiska Rehabiliteringskliniken
Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

Leg. logoped

Ingrid Broomé

08-400 291 35
Leg. logoped

Marie Markelius

08-400 292 52
Leg. logoped

Lena Olsson

08-400 292 82
Leg. logoped (vikarierande)

Alexandra Berger

08-400 291 35
Leg. logoped (vikarierande)

Fredrik Isaksson

08-400 291 38
Leg. logoped, f.n. föräldraledig

Isabelle Örneholm

08-400 291 38

LSS boende

Har du frågor om vår verksamhet eller vill komma och hälsa på, kontakta oss.
Adress: Nils Lövgrens väg 1 128 64 Sköndal
Verksamhetschef

Sofia Pérez

08-400 29 244

ME/CFS-mottagning

Adress: Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal

ME/CFS-mottagning

08-400 29 262

Här kan inskrivna patienter lämna återbud eller ställa andra frågor till ME/CFS-mottagningen.
Lämna ett meddelande så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Neurologiska rehabiliteringskliniken

Områdeschef, Neurologisk rehabilitering

Lena Nilsson

08:00 - 16:00

Reception

08-400 29 131

Neurologiska Rehabiliteringskliniken
Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

Dagrehabilitering

Adress: Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal
Rehabassistent

Petra Gustafsson

08-400 291 39
Rehabassistent

Madeleine Liljegren

08-400 291 39
08:00 - 16:00

Reception

08-400 29 131

Neurologiska Rehabiliteringskliniken
Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

Fysioterapimottagningen

Telefon: 08-400 29 271
Adress: Neurologiska rehabiliteringskliniken Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal
Leg. Fysioterapeut

Ingela Berglind

08-400 292 71
Leg. Fysioterapeut

Ulrika Björkman

08-400 292 71

Heldygnsrehabilitering

Adress: Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal
Intagningssjuksköterska
08-400 29 290
Fax: 08-604 11 39

Vårdavdelning

08-400 292 20
08-400 292 21

Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

Logopedmottagningen

Adress: Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal
08:00 - 16:00

Reception

08-400 29 131

Neurologiska Rehabiliteringskliniken
Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

Leg. logoped

Ingrid Broomé

08-400 291 35
Leg. logoped

Marie Markelius

08-400 292 52
Leg. logoped

Lena Olsson

08-400 292 82
Leg. logoped (vikarierande)

Alexandra Berger

08-400 291 35
Leg. logoped (vikarierande)

Fredrik Isaksson

08-400 291 38
Leg. logoped, f.n. föräldraledig

Isabelle Örneholm

08-400 291 38

ME/CFS-mottagning

Adress: Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal

ME/CFS-mottagning

08-400 29 262

Här kan inskrivna patienter lämna återbud eller ställa andra frågor till ME/CFS-mottagningen.
Lämna ett meddelande så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Närstående

08:00 - 16:00

Reception

08-400 29 131

Neurologiska Rehabiliteringskliniken
Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

08:00 - 16:30

Dagrehabilitering

08-400 29 139

Neurologiska rehabiliteringskliniken
Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

Vårdavdelning

08-400 292 20
08-400 292 21

Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

Intagningssjuksköterska
08-400 29 290
Fax: 08-604 11 39

Forskning och utbildning

Adress: Efraim Dahlins väg 5 128 64 Sköndal
Områdeschef, Neurologisk rehabilitering

Lena Nilsson

08:00 - 16:00

Reception

08-400 29 131

Neurologiska Rehabiliteringskliniken
Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

Stora Sköndal Huvudkontor

Telefon: Växel: 08-400 29 100
Adress: Herbert Widmans väg 7, 128 64 Sköndal
Direktor/VD

Åsa Andersson (f.d. Hallgren)

08-400 29 162
Pro direktor/Vice VD

Christer Von Essen

08-400 29 163

Fakturering

Organisationsnummer: 802000-6725

Fakturor via post:
Stiftelsen Stora Sköndal
Ref xxxx xxxx
Box 398
737 26 FAGERSTA

Fakturor via e-post:
levfak@storaskondal.se
Fakturan skall vara en bilaga i PDF eller TIF (max 20 mb) och filnamnet ska endast innehålla tecken a-z +1-9.
Skicka endast en faktura per bilaga, mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan.

Stora Sköndal, Växel

08-400 29 100