Meny Stäng

Fastighetsservice för dig som bor i området

Sodexo driver fastighetsförvaltningen på Stora Sköndal med ansvar för fastigheter, parkområde och kyrkogård.

För att underlätta för dig som hyresgäst finns det ett telefonnummer för felanmälan.

Stiftelsen Stora Sköndal tar över hyresadministration

Från och med den 1 januari 2018 kommer Stiftelsen Stora Sköndal ta över tjänsten av hyresadministrationen.

Viktigt att tänka på:

• Används betalningsmetoden e-faktura (elektronisk faktura) vid betalning av hyra kan er internetbank eventuellt kräva en uppdatering. Tjänsten automatisk betalning av e-faktura kommer att beröras. Se separat brev.

• För användare av autogiro och manuell betalning av hyresavi sker ingen förändring. Observera nytt bankgironummer: 855-2929

• Ny adress samt kontaktperson för att diskutera frågor kring ert hyreskontrakt. (Observera att felanmälan gällande bostäderna fortsatt ska gå till förvaltaren, Sodexo.)

För boendefrågor i Stiftelsen Stora Sköndals verksamheter (äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri) kontaktas respektive enhetschef.