Meny Stäng

ME/CFS-mottagning

Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik driver genom ett avtal med SLL, en mottagning för ME/CFS, myalgisk encefalomyelit, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom.
Vi tar emot patienter från hela Sverige, både patienter som redan har diagnosen och patienter som är under utredning.

Så arbetar vi

På ME/CFS-mottagningen arbetar fem läkare, mottagningssköterska och medicinsk sekreterare samt rehabiliteringsteamet bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och neuropsykolog.
Rehabiliteringsteamet är till för de patienter som har behov av rehabiliteringsinsatser. Teamet har lång erfarenhet av att tillsammans arbeta med neurologisk rehabilitering där behandling av bl a hjärntrötthet och kognitiva svårigheter ofta är en viktig del.

För att bli patient hos oss

ME/CFS är en s.k uteslutningsdiagnos och det är därför viktigt att man först utesluter andra behandlingsbara tillstånd innan diagnos ME/CFS ställs.
Därför behöver vi en skriven sammanfattning av din sjukhistoria, vilka utredningar som är gjorda och vad de visat.

Du kan skriva en egenremiss men bäst är om din läkare kan skriva en konsultationsremiss.
www.viss.nu ser du vilka uppgifter som måste finnas med i remissen.
Bifoga även Symtomförmulär för ME/CFS till remissen

Telefonrådgivning och e-post

Tyvärr har vi inte möjlighet att kommunicera via telefon eller e-post för frågor eller kontaktönskemål. Detta dels av sekretessskäl och dels då de flesta frågeställningar är komplexa och en professionell bedömning inte är möjlig via dessa forum.