Meny Stäng

Grön Etablering lyfts återigen i media

Svenska Dagbladet har lyft vårt samarbetsprojekt Grön Etablering. I artikeln belystes bland annat den positiva effekt projektet haft på många nyanländas psykiska hälsa. Läs mer här