Meny Stäng

Information om Coronaviruset

Många i våra verksamheter är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det extra viktigt för oss att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter. Det gör vi genom att kontinuerligt följa informationsflödet kring spridningen av covid-19 och vidtar löpande åtgärder utefter behov på organisations- och verksamhets- och individnivå.

I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ber vi er att endast göra besök som är ytterst nödvändiga på våra verksamheter, och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom såsom hosta, snuva eller ont i halsen.

På följande verksamheter råder i nuläget besöksförbud:

  • Alla vård- och omsorgsboenden inkl. korttidsboende och boende för yngre med demenssjukdom. Med undantag för äldre som är i livets slutskede eller vid extraordinära situationer.
  • Inneliggande vårdavdelning på neurologiska rehabiliteringskliniken.

Har du frågor kan du kontakta ansvarig verksamhetschef. Kontaktuppgifter till våra verksamheter hittar du här.

Till dig som är praktikant/student:
Alla som gör praktik/student inom verksamheten för tillfället fortsätter sin praktikperiod i nuläget och följer riktlinjerna som gäller för hela personalen inom Stiftelsen Stora Sköndal. Däremot så tas inga nya praktikanter/studenter in i verksamheten för tillfället.

Läs mer om coronaviruset här:

Information om coronaviruset från 1177
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten
Region Stockholms information om coronaviruset

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.