Meny Stäng

Information om Coronaviruset

Många i våra verksamheter är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det extra viktigt för oss att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter. Det gör vi genom att kontinuerligt följa informationsflödet kring spridningen av covid-19 och vidtar löpande åtgärder utefter behov på organisations- och verksamhets- och individnivå.

Nu hävs besöksförbudet för våra särskilda boenden för äldre

Det är viktigt att du som besöker din närstående fortsätter följa verksamhetens rekommendationer för säkra besök, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerade, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19.

Så här blir ditt besök säkert:
• Håll 2 meters avstånd så ofta du kan
• Tvätta eller sprita händerna ofta
• Använd munskydd tills du är i din närståendes lägenhet. Vi rekommenderar dock att du behåller det på hela tiden under ditt besök.
• Besöket sker i din närståendes lägenhet eller anvisat besöksrum – inte i allmänna utrymmen.
• Kom högst två besökare vid samma tillfälle.

Har du frågor kan du kontakta ansvarig verksamhetschef. Kontaktuppgifter till våra verksamheter hittar du här.

Besöksrutiner på Neurologiska Rehabiliteringskliniken Stora Sköndal fr.o.m. 2021-07-05

Beslutet om allmänt besöksförbud vid sjukhus och andra vårdverksamheter i Region Stockholm har upphört att gälla. Bakgrunden till att allmänna besöksförbudet hävs är att antalet bekräftade fall av covid-19 har sjunkit både bland allmänheten och hos vårdade patienter, samt att vaccinationstäckningen snabbt ökar i regionen.

Istället införs en regional vägledning som innebär att vårdgivaren själv beslutar om vilken nivå av restriktioner vid besök som är lämplig i den egna verksamheten. På Neurologiska Rehabiliteringskliniken gäller följande:

  • Besökare till inneliggande patienter ska kontakta avdelningen före besöket för att få information om vilka besöksrutiner som gäller och också för att planera besöket så att ansvarig personal har kännedom om detta. Telefonnr: 08-40 02 92 20/40 02 92 21
  • Antalet besökare begränsas till en person/patient och besöket får ske antingen utomhus eller i entrén till kliniken.
  • Ej aktuellt med besök på patientrummen på avdelningen pga risk för smittspridning bland våra patienter vilka nästan alla tillhör riskgrupp.
  • Besökare ska använda munskydd och tvätta eller sprita händerna. Munskydd och handsprit tillhandahålls av verksamheten vid besök och finns utplacerat i entrén.
  • Besökaren ska vara symtomfri och inte ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.
  • Besök bör endast ske eftermiddagar efter avslutad träning samt under helg för att minimera antalet personer som vistas i entrén eller utanför kliniken.
  • Medföljande anhöriga till patienter på logoped/fysioterapimottagningarna samt på dagrehabiliteringen tillåts om de bär munskydd under hela besöket och endast närvarar vid enskilda besök som tex inskrivningsbesök, bedömningsbesök eller halvtid/utvärdering av rehabplan samt enskilda besök hos fysioterapeut och logoped där behovet är stort att anhöriga närvarar.  Besök tillåts ej i gruppaktiviteter.

Fortsatt gäller permissionsförbud för inneliggande patienter från avdelningen om de inte själv haft covid-19 senaste 6 mån eller är fullt vaccinerade.

Till dig som är praktikant/student:
Alla som gör praktik/student inom verksamheten för tillfället fortsätter sin praktikperiod i nuläget och följer riktlinjerna som gäller för hela personalen inom Stiftelsen Stora Sköndal. Däremot så tas inga nya praktikanter/studenter in i verksamheten för tillfället.

Läs mer om coronaviruset här:

Information om coronaviruset från 1177
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten
Region Stockholms information om coronaviruset

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.