Meny Stäng

Information om Coronaviruset

Många i våra verksamheter är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det extra viktigt för oss att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter. Det gör vi genom att kontinuerligt följa informationsflödet kring spridningen av covid-19 och vidtar löpande åtgärder utefter behov på organisations- och verksamhets- och individnivå.

Regionernas rekommendationer och riktlinjer för covid-19 kvarstår inom vård och omsorg
Vård och omsorg utgör särskilt känsliga miljöer och bör fortsatt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Smittspårning, source control, anpassning av lokaler samt besöksrestriktioner är exempel på åtgärder som kvarstår tills vidare.

Stora Sköndal följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samarbetar med regionen för att vidta löpande åtgärder utefter behov på organisations- och verksamhets- och individnivå.

Besök på äldreboende
Det är viktigt att du som besöker din närstående fortsätter följa verksamhetens rekommendationer för säkra besök, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerade, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19.

Så här blir ditt besök säkert:
• Håll två meters avstånd så ofta du kan
• Tvätta eller sprita händerna ofta
• Använd munskydd tills du är i din närståendes lägenhet. Vi rekommenderar dock att du behåller det på hela tiden under ditt besök.
• Besöket sker i din närståendes lägenhet eller anvisat besöksrum – inte i allmänna utrymmen.
• Kom högst två besökare vid samma tillfälle.

Neurologiska Rehabiliteringskliniken
Från och med 7/2-2022 och tillsvidare gäller besöksförbud på vårdavdelningen.

Fortsatt gäller permissionsförbud för inneliggande patienter från avdelningen.

Observera att rutinerna kan komma att ändras vid ett förändrat smittläge och/eller om Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i respektive region ändrar sina rekommendationer.

Välkommen att höra av dig om du har frågor kring besök hos oss. Har du frågor kan du kontakta ansvarig verksamhetschef, Kontaktuppgifter till våra verksamheter hittar du här.