Meny Stäng

Information om Coronaviruset

Den 29 september 2021 inför Sverige steg fyra i regeringens plan för avveckling av restriktioner i samhället. Det innebär att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.

Många i våra verksamheter är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det extra viktigt för oss att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter. Det gör vi genom att kontinuerligt följa informationsflödet kring spridningen av covid-19 och vidtar löpande åtgärder utefter behov på organisations- och verksamhets- och individnivå.

Regionernas rekommendationer och riktlinjer för covid-19 kvarstår inom vård och omsorg
Vård och omsorg utgör särskilt känsliga miljöer och bör fortsatt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Smittspårning, source control, anpassning av lokaler samt besöksrestriktioner är exempel på åtgärder som kvarstår tills vidare.

Stora Sköndal följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samarbetar med regionen för att vidta löpande åtgärder utefter behov på organisations- och verksamhets- och individnivå.

Besök på äldreboende
Det är viktigt att du som besöker din närstående fortsätter följa verksamhetens rekommendationer för säkra besök, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerade, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19.

Så här blir ditt besök säkert:
• Håll två meters avstånd så ofta du kan
• Tvätta eller sprita händerna ofta
• Använd munskydd tills du är i din närståendes lägenhet. Vi rekommenderar dock att du behåller det på hela tiden under ditt besök.
• Besöket sker i din närståendes lägenhet eller anvisat besöksrum – inte i allmänna utrymmen.
• Kom högst två besökare vid samma tillfälle.

Besöksrutiner på Neurologiska Rehabiliteringskliniken
Patientbesök får ske på avdelningen under besökstid av maximalt en besökare åt gången som måste bära munskydd hela tiden. Inga barn tillåts besöka avdelningen med hänsyn till smittorisk.

De patienter som kan gå självständigt får ta emot besök utomhus eller i entrén av maximalt en besökare åt gången under besökstid. Besökaren ska bära munskydd om de vistas inomhus och hålla avstånd på minst två meter.

Våra besökstider är alla dagar kl. 15-19.

Munskydd och handsprit tillhandahålls av verksamheten vid besök och finns utplacerat i entrén och på avdelningen.

Besökaren ska vara symtomfri och inte ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.

Medföljande anhöriga till patienter på logoped/fysioterapimottagningarna samt på dagrehabiliteringen tillåts om de bär munskydd under hela besöket och endast närvarar vid enskilda besök som tex inskrivningsbesök, bedömningsbesök eller halvtid/utvärdering av rehabplan samt enskilda besök hos fysioterapeut och logoped där behovet är stort att anhöriga närvarar.  Besök tillåts ej i gruppaktiviteter.

Fortsatt gäller permissionsförbud för inneliggande patienter från avdelningen om de inte själv haft covid-19 senaste 6 mån eller är fullt vaccinerade.

Observera att rutinerna kan komma att ändras vid ett förändrat smittläge och/eller om Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i respektive region ändrar sina rekommendationer.

Välkommen att höra av dig om du har frågor kring besök hos oss. Har du frågor kan du kontakta ansvarig verksamhetschef, Kontaktuppgifter till våra verksamheter hittar du här.

Läs mer om coronaviruset här:

Detta är råden som blir kvar när restriktionerna hävs

Information om coronaviruset från 1177

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.