Meny Stäng

Prata värdegrund med de yngsta barnen, en självklarhet!

Björn Eriksson, förskollärare på Tollare förskola, är aktuell som talare på Förskolans rikskonferens där han berättar om Stora Sköndals förskolors systematiska värdegrundsarbete.

Förskolans rikskonferens är uppdelad på tre tillfällen, och Björn har nu besökt såväl Malmö, Göteborg som hemstaden Stockholm, där han den 7 december höll sitt föredrag: ”Gemensam värdegrund – för likvärdighet och arbetsglädje”

− Det gick jättebra att föreläsa, det är roligt att vårt arbetssätt kan inspirera fler. På Stora Sköndals två förskolor, Tollare förskola och förskolan Borgen, utgår vår undervisning från ett värdegrundsarbete som vi har extra mycket fokus på varje måndag, berättar Björn.

Björn, som fyller 71 år ung i mitten av december och inte har några planer på att pensionera sig, har varit med och utvecklat värdegrundsarbetet tillsammans med kollegor på Stora Sköndals förskolor.

För att konkretisera arbetet har Björn och hans kollegor valt att arbeta utifrån olika värdeord. Orden är stopp, upptagen, samarbeta, låna, byta, vänta på sin tur och strategi. Och det är de yngsta barnen som är 1-3 år som har jobbat mest med värdegrundsorden på Tollare förskola. Något som fungerar mycket bra, trots att många av dem inte ännu har ett talat språk.

− Vi arbetar alltid med ett värdegrundsord i månaden. Rent praktiskt kan det tillexempel innebära att vi gör detta genom dramatisering av ett dilemma, där vi pedagoger har två handdockor till hjälp och där vi får med barnen i reflektionsarbetet. Ibland händer det att vi känner att vi behöver lyfta ett ord lite extra i barngrupperna inom områden vi känner att det behövs för tillfället, till exempel ”upptagen”. Upptagen är ett lågaffektivt ord, som lätt löser konflikter utan att de behöver bli större. Att något är upptaget är lätt att förstå och ta till sig, säger Björn.

På Tollare förskola, där Björn till vardags har sin arbetsplats, har man arbetat under flera år med värdegrundsorden även för de tre äldre barngrupperna.

− Arbetet med yngre och äldre barn skiljer sig åt, då det med de äldre barnen är lite lättare att reflektera kring konflikter som uppstår, till exempel kan att knuffas eller slåss vara en strategi för att lösa en konflikt som uppstått, men kan man prova något annat i stället? De äldre barnen har lättare att förstå konsekvenser. Där kan man till exempel också diskutera mer kring ordet ”upptagen”. Hur länge ska en sak kunna vara upptagen?

Nu hoppas Björn att hans och handdockan Tvåan:s föreläsningar ska sprida ringar på vattnet.

− Det känns otroligt kul att flera hundra pedagoger nu fått lära sig mer om hur man kan arbeta med värdegrund, också med de yngsta barnen i förskolan. Min förhoppning är att de tar med sig kunskapen ut i sina egna verksamheter, avslutar Björn.

Handdockan Tvåan
”Tvåan”
Björn Eriksson