Meny Stäng

En väg in i samhället

Grön etablering för nyanlända är ett samarbete mellan Stiftelsen Stora Sköndal, Stockholms stad och arbetsförmedlingen.

Med naturen som redskap

Grön etablering riktar sig till nyanlända med migrationsstress, motivationsbrist, psykisk ohälsa och som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Med trädgårdsaktiviteter, skogsvistelse, fysisk aktivitet, kreativt skapande med naturen som grund i kombination med stödjande och motiverande samtal är målet att deltagarna ska få förbättrad fysisk och psykisk hälsa. En annan positiv effekt är ökad motivation och att bryta social isolering. På så sätt ska möjligheterna för att kunna ta ett nästa steg i etableringsprocessen och närma sig arbetsmarknaden öka.

  

Professionellt team

Varje grupp om ca 12 deltagare ses tre dagar i veckan under 12 veckor. Runt deltagarna finns ett väl sammansatt team från Stora Sköndal och Stockholms stad med olika kompetenser för att kunna ge handledning och stöttning. Här jobbar beteendevetare, socionom, arbetsterapeut och trädgårdsmästare. Verksamheten håller till i en ljus och rymlig lokal med trädgård på Stora Sköndal, precis intill finns grönområden och sjön Drevviken.

  

Gemenskap stärker

Majoriteten av deltagarna mår efter avslutad period mycket bättre och tycker att de fått ett större socialt nätverk. En viktig del av arbetet i Grön etablering är att göra aktiviteter tillsammans och dela sina erfarenheter med andra i liknande situation. Att få möjlighet att skratta tillsammans med andra, trots att livet för många är mycket svårt bidrar till en samhörighet och gemenskap som stärker och läker.

Den första gruppen startades i oktober 2017 och samarbetet mellan Stora Sköndal och Stockholms stad kommer att löpa på under 1,5 år med sikte på förlängning. Ersta Sköndal Bräcke högskola följer processen ur ett forskningsperspektiv.

Kontakt Stockholm Stad Grön Etablering

Camilla Ingard 08-508 35 493 eller Caroline Sterner, 08-508 35 631

Kontakt Stora Sköndal

Lena Hjälmrud 08-400 291 60