Meny Stäng

Karin Borin, Förskolelärare

Berätta om ditt jobb!

När man arbetar med barn är den ena dagen aldrig den andra lik. Jag känner mig alltid välkommen när jag kommer på morgonen genom att barnen hälsar med glädje. Mitt jobb känns meningsfullt och utvecklande på många sätt. Arbetsmiljön är varierande, vi är ofta ute i naturen och närmiljön. Arbetet på förskolan innebär en hel del uppfinningsrikedom och nyfikenhet samt en vilja att prova på olika lösningar.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Alla möten med barnen och den glädje jag får ta del av varje dag. Arbetet är utvecklande och jag själv utmanas att hitta lösningar och metoder för att tillgodose barnens behov och intressen. Vi som arbetslag har roligt tillsammans och strävar mot ett gemensamt mål.

Hur tycker du Stora Sköndals ledord märks i vardagen?

Omtanke och jämlikhet är en naturlig del i förskolans verksamhet. Alla människor vi möter har rätt till att känna delaktighet och få samma bemötande som alla andra. Förskolan är i ständig förändring, det märks t.ex. på hur de pedagogiska miljöerna ständigt förändras. Bland oss pedagoger märks en tydlig vilja till förändring och förbättring.

Vad tycker du är fördelar med att arbeta på Stora Sköndal?

Det finns en samhörighet mellan alla verksamheter eftersom alla arbetar efter samma ledord. Det finns en förståelse för olika människors behov i den stora bredden av verksamheter. Området Stora Sköndal inbjuder till många naturupplevelser