Meny Stäng

Morvarid Moaven, Verksamhetschef

Berätta om ditt jobb!

Jag arbetar som verksamhetschef på Björkgården och Dagliljan, ett boende respektive dagverksamhet för yngre demenssjuka under 65 år.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Att leda en verksamhet med så här många driftiga och ambitiösa medarbetare är det jag uppskattar mest med mitt jobb. Stimulerande och växlande arbetsuppgifter gör att jag trivs och kommer till jobbet med glädje och lust varje dag. Det är roligt att ställas inför nya utmaningar och lära sig nya saker dagligen.

Hur arbetar du med ett nära ledarskap?

Som chef är jag tydliggörande och involverar medarbetarna i verksamhetens mål och visioner. Jag ser till att vara tillgänglig för medarbetarna, boende och anhöriga och lägger stor vikt vid att ta tillvara på den stora erfarenhet och yrkesskicklighet som finns hos medarbetarna. Genom att inspirera och arbeta coachande hjälper jag medarbetarna att växa och ta tillvara sina egna resurser och sin profession. Genom att dagligen träffa medarbetarna i olika mötesforum samt på reflektionsmöte har jag en unik möjlighet att känna av behovet av stöd samt kompetensutveckling hos medarbetarna. Att låta medarbetarna delta aktivt i diskussioner, komma med nya idéer och använda sitt förnuft och till och med fantasi gör att man kan se utanför ramarna och hitta unika lösningar när svåra utmaningar uppstår.

Hur tycker du våra ledord märks i vardagen?

Våra ledord; omtanke, jämlikhet och förändring är något som genomsyrar allt vi gör dagligen. Vi bemöter våra kunder, anhöriga och kollegor med omtanke och respekt. Det gäller att hjälpa alla att bryta ner värdeorden i konkreta beteende genom att reflektera eller ge feedback till varandra efter dagens arbete. Att ha en jämställd arbetsplats ser jag som en självklarhet och det förverkligar vi genom att säkerställa att alla kommer till tals och har lika rättigheter, oavsett kön, ålder eller ursprung. Och mångfald och olikheter ser vi som en positiv faktor som leder till bättre teamarbete. Att acceptera varandras olikheter och att vi har olika behov, intresse och kompetens gör att vi skapar bättre förståelse för varandras styrkor och svagheter där vi kan komplettera varandra i ett teamarbete.