Meny Stäng

Niklas Nilsson – Business Controller

Berätta om ditt jobb!

Jag jobbar som Business Controller. Det är en bred roll och jag ansvarar bl.a. för att säkerställa att månadsbokslutet är korrekt samt genomföra månadsuppföljningar med chefer på respektive verksamhetsområde där jag presenterar det ekonomiska utfallet med bl.a. nyckeltal. Utöver detta är jag ett stöd för verksamhetscheferna för att ge dem förutsättningar att förstå och kunna ta det ekonomiska ansvaret.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Det jag uppskattar mest med mitt jobb är variationen och alla olika människor jag möter i min vardag. Sedan uppskattar jag även att få ge stöd till cheferna på de verksamhetsområden jag ansvarar för så att de kan utvecklas samt att förmedla det ekonomiska utfallet till dem.

Hur tycker du våra ledord märks i vardagen?

Ledordet jämlikhet märker jag av i vardagen genom att alla behandlar alla jämlikt oavsett vem det är. Detta märks exempelvis genom hur vi bemöter våra klienter, patienter och anhöriga. Omtanke är ett annat ledord som märks av tydligt i min vardag där mina kollegor ger mig ansvar men samtidigt finns där som ett stöd om jag behöver. Sista ledordet förändring märks av i min vardag genom all förändring som sker på ekonomifunktion med olika system som utvecklas och här får jag vara med och påverka och vara lyhörd för eventuella förändringar som behöver genomföras.

Hur skulle du beskriva ledarskapet på Stora Sköndal?

Ledarskapet på Stora Sköndal skulle jag beskriva som ett kort avstånd mellan ledaren och medarbetaren och att medarbetaren i hög grad är involverad i beslutsprocessen. Jag tycker att ledarskapet hänger ihop med ledordet omtanke: Jag ges utrymme till eget ansvar, men min chef finns där som stöd.