Meny Stäng

Parkering för besök på julmarknad

Om du kommer till julmarknaden med bil finns det flera ställen att parkera på. Under julmarknaden är parkering tillåten längre än eventuell tidsangivelse på dessa parkeringar.

Närmast är parkeringen precis vid växthuset, men om den är full finns flera alternativ med gångavstånd. Klicka på länkarna nedan för karta.

Du kan också parkera på någon  av de enskilda parkeringsplatser på området.

Du får dock inte parkera på Nils Lövgrens väg (Stallbacken), där är det avgiftsbelagt och bara tillåtet att stå tillfälligt för att lasta i och ur bilen (lastzon). Inte heller på Thorsten Levenstams väg 1-12, detta är en kommunal gata som hör till Stockholms stad och där gäller deras bestämmelser.

Var också noggrann med att du inte parkerar så att framkomligheten för blåljusverksamhet eller andra fordon hindras.