Meny Stäng

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik och psykoterapi.

Fasad högskolan

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällsstudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Högskolan utbildar dessutom på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället och erbjuder uppdragsutbildning.

Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om vård i livets slutskede samt i etik. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.

På området Stora Sköndal kan du gå Socionomprogrammet om sammanlagt 210 hp. Det ger en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete. Hos verksamheterna på Stora Sköndal finns möjligheter till praktikplats och samarbeten kring uppsatser och forskningsarbete. På området finns även högskolans kyrkomusikerutbildning.

Verksamhetsidé

Ersta Sköndal Bräcke högskola ska utgöra en kreativ utbildnings- och forskningsmiljö, präglad av mod och nyfikenhet, som utvecklar människors kunskap och färdigheter att arbeta för människors glädje, livskvalitet och rätt till ett värdigt liv.

Ersta Sköndal Bräcke högskola ska vara en öppen och attraktiv akademisk mötesplats för utbildning och forskning inom diakoni, etik, kyrkomusik, socialt arbete, teologi, psykoterapi och vårdvetenskap. Ersta Sköndal Bräcke högskola ska kännetecknas av nytänkande, kritiskt kunskapssökande, etisk medvetenhet, konstnärligt skapande och strävan efter existentiell fördjupning.

Här samspelar vetenskap, praktik och tradition

Högskolan bildades den 1 januari 1998 genom sammanslagning och integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal. Den 5 oktober 2010 blev även Bräcke diakoni delägare. Utmärkande för högskolan är utbildningar som förenar teori och praktik, forskning och yrkesfält och som ger speciellt utrymme för aktuella livsåskådnings-, professionaliserings- och samhällsfrågor.

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB ägs av Stiftelsen Stora Sköndal, Ersta diakoni och Bräcke Diakoni.

Här kan du läsa mer om Ersta Sköndal Bräcke Högskola.