Meny Stäng

Fastighetsservice för dig som bor i området

Sodexo driver fastighetsförvaltningen på Stora Sköndal med ansvar för fastigheter, parkområde och kyrkogård.

Information till dig som betalar hyresavgift till stiftelsen Stora Sköndal. Läs mer här!

För boendefrågor i Stiftelsen Stora Sköndals verksamheter (äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri) kontaktas respektive enhetschef.