Meny Stäng

Förskolan Lilla Sköndal

Välkommen till oss på förskolan Lilla Sköndal.

Förskolan Lilla Sköndal består av två närliggande kulturmärkta byggnader: Villan och Borgen. Villan består av två avdelningar medan Borgen har åtta avdelningar uppdelat på yngre och äldre barn. Vi arbetar projektinriktat och har en etisk och estetisk profil. Våra pedagoger är väl utbildade med en hög andel förskollärare.

Gården på Borgen, Lilla Sköndal
Gården på Borgen, Lilla Sköndal
Villan exteriör, Lilla Sköndal
Villan, Lilla Sköndal

Med vår etiska och estetiska profil fångar vi förskolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden.

Det etiska handlar för oss om relationer och omtanke. Genom möten i vardagen skapas trygghet och delaktighet. Delaktighet som för oss innebär respekt för barnens olika sätt att uttrycka sig och lyhördhet inför barnen.

Det estetiska för oss är upplevelsen och erfarenheten av bildskapande, musik, drama, dans, lek och litteratur. Det ger form åt vår verksamhet och blir även ett verktyg för möten och meningsskapande läroprocesser. I vår verksamhet värdesätter vi det kreativa arbetet med olika uttrycksformer i lek och lärande, i det dagliga och gemensamt upplevda.

Inom Lilla Sköndals förskolor går kreativitet hand i hand med demokrati och rätten att känna sig trygg. Genom lek och projektarbeten fångar vi upp, fördjupar och utmanar barnens erfarenheter, tankar och intressen.
 

Vår miljö

Vi lägger stor vikt vid att skapa rum för barns egna planer, fantasi och kreativitet.
Lokalerna på avdelningarna är öppna och ljusa och erbjuder möjlighet för barnens alla utrycksspråk; bild, form, drama, lek, rörelse och även möjlighet att söka avkoppling i en lugn vrå.

Hos oss är barnens uterum lika viktigt som lokalerna. Våra förskolegårdar erbjuder grönska som inbjuder till aktivitet, upptäcktsfärder och lugna stunder.
De fina naturområdena i närmiljön är en stor tillgång som vi ofta utforskar.

Kost och måltider

Vi får lunchen levererad från Kleins Kitchen. Maten bereds av vårt duktiga köksbiträde. Vi eftersträvar hög andel ekologiska och kravmärkta råvaror och vi har ett hållbarhetsperspektiv på våra måltider.

Övrigt

Som vårdnadshavare kan du följa vår verksamhet på ditt barns avdelning via Instagram och du får även regelbundet vårt e-postbrev. Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att vara barn eller arbeta på våra förskolor? Gå in och följ oss på vårt instagramkonto: storaskondal_forskolor.

Våra avdelningar:
Vesslan 076 002 91 51
Hermelinen 076 002 91 52
Myran 076 000 81 37
Ugglan 076 000 81 38
Igelkotten 076 000 81 35
Grodan 076 000 81 31
Älgen 076 000 81 33
Svanen 076 000 81 34
Örnen 076 000 81 36
Räven 076 000 81 32