Meny Stäng

Stora Sköndals HVB Pilbacken

Stora Sköndals HVB-Pilbacken är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar där individens utveckling och integration sätts i centrum.

OBS: Pilbacken HVB-hem kommer att avvecklas från och med 1 januari 2024. Vi kan därför inte ta emot några nya boende. För mer information kontakta verksamhetschef Tintin Andersen-Larsson.

Boendet

Stora Sköndal har en hundraårig erfarenhet av att arbeta med socialt utsatta människor i olika livssituationer. I vår verksamhet Pilbacken, finns ett HVB-boende för ensamkommande ungdomar 15-19 år. Hos oss bor både killar och tjejer som är i asylprocess eller har fått uppehållstillstånd.Pilbacken erbjuder alla boende ungdomar eget rum med toalett, dusch och  kylskåp. Hos oss ansvarar de boende för sin egen matlagning. Det gäller allt från ekonomin till disken, självklart med det stöd från personalen som behövs. Detta är ett centralt steg inför flytten till ett eget boende. Vi erbjuder skolstöd varje dag. Hos oss finns en kompetent personalgrupp som är välutbildad, erfaren och flerkulturell.

Pilbacken_MG_4945Pilbacken_MG_4798Pilbacken_MG_5045

Pilbacken finns inom Stora Sköndals område med allmänna kommunikationsmedel(buss) i direkt anslutning till boendet. Det tar ca 10 min till Gullmarsplan där T-bana och tvärbana finns, 5 min med buss till Farsta Strands pendeltågsstation.

Integration

Vi inspirerar och peppar ungdomarna att ta del av föreningslivet i Stockholm för att hitta vägar in i det svenska samhället där vi ger dem kunskap om samhällets olika institutioner. Vi ger förutsättningar för att ungdomen skall klara ett självständigt liv med allt vad det innebär av språk, utbildning och hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar. Detta skall i förlängningen resultera i att ungdomen är redo för ett eget boende eller ett boende i träningslägenhet.

Samverkan

Vi samarbetar nära god man, socialtjänsten, skolan och det lokala föreningslivet.