Meny Stäng

ME/CFS-mottagning

Aktuell information december 2020

Stiftelsen Stora Sköndal har sagt upp sitt avtal gällande vårdval ME/CFS specialistläkarmottagning med Region Stockholm vilket innebär en uppsägningstid om sex månader. Vi kommer därför inte att kunna ta emot nya remisser från och med 1 december 2020 och mottagningen stänger den 31 maj 2021.

Orsaken är att vi har haft svårt att rekrytera specialistläkare vilket gör att vi inte kan ta emot tillräckligt många patienter för att verksamheten inte ska gå med förlust.
Vi förstår att detta i närtid kommer att påverka vilka möjligheter det finns för patienter med ME att få specialiserad vård. Vi beklagar detta djupt.

Nedan följer en sammanfattning i form av frågor och svar.
Vi hänvisar ytterligare frågor till kontaktformuläret på Mina vårdkontakter på 1177.se.

Varför väljer ni att lägga ner ME-mottagningen?
Vi har haft svårt att rekrytera läkare till mottagningen och det är läkarna som ansvarar för utredning av patienterna. Utan utredning har vi inte möjlighet att slussa patienterna vidare till teamet på mottagningen. Det gör att vi inte får in så många patienter som skulle behövas för att mottagningen inte ska gå med förlust.

Är det inte bättre att ha kvar mottagningen med färre läkare men ändå kunna hjälpa ett mindre antal patienter?
Vi har överlagt alla alternativ och det går tyvärr inte runt ekonomiskt för oss att driva mottagningen i mindre skala än vad den är idag.

Jag har en tid inbokad på mottagningen. Gäller den fortfarande?
Ja. Mottagningen kommer att vara öppen till den 31 maj 2021.

OBS! Vi har endast möjlighet att ta emot inbokade besök.

Jag är inskriven patient, men har inte någon tid inbokad på mottagningen. Kommer jag hinna få en kontakt med min läkare innan mottagningen stänger?
Vi försöker erbjuda tid för avslutande läkarbesök till så många som möjligt, men alla kommer inte att kunna få ett sådant besök tyvärr. Du får information om vad som gäller för just dig via brev, telefon eller 1177. Vi kommer under våren att återremittera dig till den läkare som remitterade dig till oss. I remissen delges information om din sjukdom och de insatser du fått här på mottagningen.

Hur många patienter har ni inskrivna? Vad kommer hända med alla dessa?
Vi har ca 460 patienter inskrivna på mottagningen. Dessa kommer kunna fortsätta besöka mottagningen fram till den 31 maj 2021. Flera av dessa kommer att hinna bli utskrivna enligt plan till primärvården medan andra kommer att bli remitterade tillbaka till vårdcentralen, eller till annan vårdgivare. Vi har stor förståelse för den oro patienterna kan uppleva när en av få klinker för ME-sjuka kommer att upphöra men vi har tyvärr inte möjligheter att driva mottagningen vidare.

Kommer jag att kunna komma åt min journal även efter att mottagningen stängt?
Ja, alla dina journalanteckningar hittar du via Mina vårdkontakter på 1177, även efter att mottagningen stängt. Om du aktivt har spärrat journalen hos oss, dvs gjort den otillgänglig för andra vårdgivare, kommer spärren inte att kunna tas bort när mottagningen stängt. Vi rekommenderar därför att du i så fall tar kontakt med oss och häver spärren innan vi stänger.

Kan jag bli överflyttad till en annan specialistläkarmottagning?
Du kommer att bli remitterad tillbaka till din husläkare. Du blir inte automatiskt överförd till en annan specialistläkarmottagning och vi kan inte heller remittera dig dit. Däremot kan du be din husläkare om en remiss dit för fortsatt omhändertagande.

Min husläkare har skickat en ny remiss och jag har blivit kallad till en annan specialistläkarmottagning för ME/CFS inom Vårdval Stockholm. Kan jag fortsätta gå hos er fram tills ni stänger?
Nej, vårdvalet innebär att du måste välja vilken vårdgivare inom samma vårdval du vill vara inskriven hos. När du fått en kallelse och varit på besök hos annan specialistläkarmottagning för ME/CFS, t ex Bragée ME-center, kommer vi alltså att behöva avsluta kontakten hos oss omgående.

Vad händer med patienterna på väntelistan som ännu inte fått komma till er på nybesök?
Vi kommer inte att ta emot några nya patienter eller remisser. Vår bedömning är att utredningar som inte redan påbörjats under hösten inte kommer att hinna slutföras innan mottagningen stänger.
Alla patienter på väntelistan har fått sin remiss återsänd till den vårdgivare som skickat den till oss.

Hur påverkas den pågående forskningen som ni är med och bedriver?
Vi bedriver ingen egen forskning utan bistår med våra medarbetare och kompetens till bland annat Karolinska Institutet. Då kunskapen om sjukdomen fortfarande är låg i vårdsverige hoppas vi att huvudmännen fortsätter satsa på forskning inom ME, allt för att kunna ge de drabbade en god vård.
Vi hänvisar frågor gällande nedläggningen till kontaktformulär på Mina vårdkontakter på 1177.se.

Telefonrådgivning och e-post

Om du har frågor ber vi dig ta kontakt med oss genom att logga in på Mina vårdkontakter på 1177.se. Där kan du som redan är inskriven patient hos oss också beställa eller boka om en tid. Tyvärr har vi inte möjlighet att ha rådgivning via telefon eller e-post.

Gällande Coronapandemin och Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. På mottagningen håller vi avstånd och har planerat vår verksamhet för att minimera risken för smittspridning. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du inte komma till oss utan ringa 1177 om du behöver vård. Du blir då hänvisad rätt.