Meny Stäng

ME/CFS-mottagning

Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik driver genom ett avtal med SLL, en mottagning för ME/CFS, myalgisk encefalomyelit, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom. Vi tar emot patienter från hela Sverige, både patienter som redan har diagnosen och patienter som är under utredning. Om du bor utanför Sverige, men inom EU, behöver du ett S2-intyg för att vi ska kunna ta emot din remiss. S2-intyget utfärdas av motsvarigheten till svenska Försäkringskassan.

För att bli patient hos oss

ME/CFS är en s.k uteslutningsdiagnos och det är därför viktigt att andra behandlingsbara tillstånd först utesluts innan diagnos ME/CFS ställs.
Vi behöver en skriven sammanfattning av din sjukhistoria, vilka utredningar som är gjorda och vad de visat. För att komma till oss krävs en remiss som t ex din husläkare kan skriva (vi tar inte emot egenremisser).
www.viss.nu ser du vilka uppgifter som måste finnas med i remissen. Bifoga även Symtomförmulär för ME/CFS till remissen.

Telefonrådgivning och e-post

Om du har frågor om din remiss och väntetid ber vi dig ta kontakt med oss genom att logga in på Mina vårdkontakter på 1177.se. Där kan du som redan är inskriven patient hos oss också beställa eller boka om en tid.

Tyvärr har vi inte möjlighet att ha rådgivning via telefon eller e-post.