Meny Stäng

ME/CFS-mottagning

Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik driver genom ett avtal med Region Stockholm, en mottagning för ME/CFS, myalgisk encefalomyelit, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom. Vi tar emot patienter från hela Sverige, både patienter som redan har diagnosen och patienter som är under utredning. Om du bor utanför Sverige, men inom EU, behöver du ett S2-intyg för att vi ska kunna ta emot din remiss. S2-intyget utfärdas av motsvarigheten till svenska Försäkringskassan.

För att bli patient hos oss

ME/CFS är en s.k uteslutningsdiagnos och det är därför viktigt att andra behandlingsbara tillstånd först utesluts innan diagnos ME/CFS ställs.
Vi behöver en skriven sammanfattning av din sjukhistoria, vilka utredningar som är gjorda och vad de visat. För att komma till oss krävs en remiss som t ex din husläkare kan skriva (vi tar inte emot egenremisser).
www.viss.nu ser du vilka uppgifter som måste finnas med i remissen. Bifoga även Symtomförmulär för ME/CFS till remissen.

 

ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal ingår i Vårdval Stockholm tillsammans med andra aktörer som specialiserat sig på diagnosen ME/CFS (G933). I enlighet med uppdraget ska vård och behandling utföras på lika villkor oavsett vilken vårdgivare du väljer.
Detta innebär att om du har genomgått utredning hos annan aktör som specialiserat sig på ME/CFS inom Vårdval Stockholm kommer du inte att bli kallad till ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal. Står du på väntelista till flera aktörer inom vårdvalet och blir kallad till annan aktör avslutas din remiss vid ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal och du tas bort från vår väntelista.

Du har rätt till en second opinion. Det ska dock tydligt framgå i remissen att utredningen gäller en second opinion.

 

Telefonrådgivning och e-post

Om du har frågor om din remiss och väntetid ber vi dig ta kontakt med oss genom att logga in på Mina vårdkontakter på 1177.se. Där kan du som redan är inskriven patient hos oss också beställa eller boka om en tid. Tyvärr har vi inte möjlighet att ha rådgivning via telefon eller e-post.

 

Gällande Coronapandemin och Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. På mottagningen håller vi avstånd och har planerat vår verksamhet för att minimera risken för smittspridning. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du inte komma till oss utan ringa 1177 om du behöver vård. Du blir då hänvisad rätt.