Meny Stäng

Är du remitterad till ME/CFS-mottagningen?

Information till dig som fått remiss till ME/CFS-mottagningen:

När vi fått remissen granskas den inom ett par veckor av en läkare.

  • Om remissen godkänns får du ett brev om att du sätts upp på väntelista för nybesök hos läkare.
  • Om remissen inte godkänns skickar vi endast ett remissvar till remitterande läkare.

Har du inte hört något efter ett par veckor och undrar vad som hänt med din remiss, kontakta i första hand den läkare som remitterat dig till ME/CFS-mottagningen, de kan oftast ge besked gällande remissvar.
I andra hand kontakta ME/CFS-mottagningen via e-tjänsten 1177.

Byte av husläkare

Det går bra att byta husläkare medan du väntar på att få din remiss bedömd hos ME/CFS-mottagningen men informera din nya husläkare om att du har fått en remiss skickad hit.