Meny Stäng

Är du remitterad till ME/CFS-mottagningen?

Information till dig som fått remiss till ME/CFS-mottagningen:

När vi fått remissen granskas den inom ett par veckor av en läkare.

  • Om remissen godkänns får du ett brev om att du sätts upp på väntelista för nybesök hos läkare.
  • Om remissen inte godkänns skickar vi endast ett remissvar till remitterande läkare.

Har du inte hört något efter ett par veckor och undrar vad som hänt med din remiss, kontakta i första hand den läkare som remitterat dig till ME/CFS-mottagningen, de kan oftast ge besked gällande remissvar.
I andra hand kontakta ME/CFS-mottagningen via e-tjänsten 1177.

Byte av husläkare

Det går bra att byta husläkare medan du väntar på att få din remiss bedömd hos ME/CFS-mottagningen men informera din nya husläkare om att du har fått en remiss skickad hit.

ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal ingår i Vårdval Stockholm tillsammans med andra aktörer som specialiserat sig på diagnosen ME/CFS (G933). I enlighet med uppdraget ska vård och behandling utföras på lika villkor oavsett vilken vårdgivare du väljer.

Vad detta innebär för dig som fått en remiss skickad till ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal: Om du har genomgått utredning hos annan aktör som specialiserat sig på ME/CFS inom Vårdval Stockholm kommer du inte att bli kallad till ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal.
Står du på väntelista till flera aktörer inom vårdvalet och blir kallad till annan aktör avslutas din remiss vid ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal och du tas bort från vår väntelista.

Du har rätt till en second opinion. Det ska dock tydligt framgå i remissen att utredningen gäller en second opinion.