Meny Stäng

Vad händer på nybesöket?

På första besöket på ME/CFS-mottagningen träffar du läkare och sjuksköterska. Besöket tar ca 1 timma.

Läkaren går igenom din sjukhistoria, aktuella symtom och eventuella mediciner/kosttillskott, kartläggning av eventuella allergier/överkänsligheter, genomgång av din sociala situation, bostad familjeförhållanden och eventuella hjälpmedel och stöd du har idag. Vi brukar även ställa frågor kring utbildning, sysselsättning och sjukskrivningshistorik.

Tillsammans går vi igenom vilka utredningar som du genomgått och resultaten av dessa. Vid behov kompletteras med mer undersökningar/prover. Vi går även igenom de enkäter som du fyllt i inför besöket och pratar kring dessa.

Vid uppföljande återbesök görs en kroppslig undersökning där vi undersöker bl a hjärta, lungor, blodtryck, nervsystemets funktion med reflexer m.m. Vanligen behövs det åtminstone två återbesök för att göra en komplett utredning och komma fram till diagnos. Återbesöken bokas i samband med nybesöket.

 

Vår sjuksköterska lämnar allmän information om vår mottagning, kontrollerar längd och vikt och tar eventuella blodprover.
Sjuksköterska planerar även in den fortsatta uppföljningen.

Om du vill förbereda dig inför besöket hos oss är det bra att ta med en förteckning över dina mediciner och eventuella tillskott du tar med styrkor och dosering.
Skriv gärna ner eventuella frågor du vill ställa till oss.

Efter nybesöket och  återbesök har vi en diskussion i vårt rehabiliteringsteam kring diagnos, eventuellt behov av vidare utredning som behöver göras och planerar för den fortsatta kontakten hos oss.
Du får återgivning av din läkare vid ett återbesök eller via telefon kring den fortsatta planeringen.
Om du ska fortsätta din kontakt hos oss upprättar vi i samråd med dig en vårdplan med målsättning, planerad behandling och eventuella andra åtgärder.