Meny Stäng

För vårdgivare och remittenter

Det är viktigt att remissen innehåller en tydlig frågeställning, aktuell besvärsbild/status, sammanfattande sjukhistoria och uppgifter om tidigare utredningar, lab- och röntgenresultat samt både aktuell och tidigare genomförd behandling.

Skicka remiss i TakeCare:
St Sköndal ME/CFS mott

Skicka remiss per brev:
ME/CFS-mottagningen
Neurologiska rehabiliteringskliniken Stora Sköndal
Efraim Dahlins väg 5
128 64 Sköndal

Remissens utformning och grundläggande utredning ska vara gjord enligt anvisningarna på www.viss.nu.

ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal ingår i Vårdval Stockholm tillsammans med andra aktörer som specialiserat sig på diagnosen ME/CFS (G933). I enlighet med uppdraget ska vård och behandling utföras på lika villkor oavsett vilken vårdgivare du väljer.

Vad detta innebär för dig som fått en remiss skickad till ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal: Om du har genomgått utredning hos annan aktör som specialiserat sig på ME/CFS inom Vårdval Stockholm kommer du inte att bli kallad till ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal.
Står du på väntelista till flera aktörer inom vårdvalet och blir kallad till annan aktör avslutas din remiss vid ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal och du tas bort från vår väntelista.

Du har rätt till en second opinion. Det ska dock tydligt framgå i remissen att utredningen gäller en second opinion.