Meny Stäng

Neurologmottagning

Sedan den 10 januari 2022 bedriver vi på uppdrag av Region Stockholm en mottagning för specialiserad neurologi.

Stora Sköndal neurologmottagning erbjuder utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska symtom/sjukdomstillstånd. Vi utreder och behandlar migrän eller annan huvudvärk, epilepsi, Parkinsons sjukdom, dystoni, stroke, polyneuropati och mycket annat.

På mottagningen arbetar läkare som är specialister inom neurologi och med många års erfarenhet. Vi har remisskrav och tar emot remisser från husläkarmottagningar, andra neurologer samt övriga specialister. Vi kan ta emot patienter med antingen bekräftad eller misstänkt neurologisk åkomma och som inte bedöms vara i behov av sjukhusvård.

Öppettiderna är måndag-fredag kl. 08-00 – 16.00.
Telefontid kl. 10.00-11.00. Övrig tid telefonsvarare och vi ringer upp dig.

Journalsystemet Take Care – sammanhållen journal

Neurologmottagningen Stora Sköndal har liksom flertalet av Stockholms sjukhus och vårdcentraler journalsystemet Take Care vilket möjliggör sammanhållen journal. Mer om sammanhållen journal kan läsas på webbplatsen 1177.se.

Logotyp Region Stockholm