Meny Stäng

Neurologmottagning

Vi på Stora Sköndal har tyvärr varit tvungna att säga upp vårdvalsavtalet med Region Stockholm gällande vår neurologmottagning.

Detta innebär att vi inte kan ta emot några nya remisser till neurologmottagningen och vi behöver avslå och skicka tillbaka de remisser vi har på vår väntelista, till den instans som skickat remissen.

Orsaken till att vi sagt upp avtalet är att vi inte har några läkare på plats efter september, vilket innebär att vi inte kan driva mottagningen vidare.

Mottagningen avvecklas successivt under sommaren och början av hösten.