Meny Stäng

För patienter

Till neurologmottagningen på Stora Sköndal är du som patient med antingen bekräftad eller misstänkt neurologisk åkomma välkommen att söka vård.

Verksamheten omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av dig som patient som inte bedöms vara i behov av sjukhusvård. Vi utreder och behandlar migrän eller annan huvudvärk, epilepsi, Parkinsons sjukdom, dystoni, stroke, polyneuropati och mycket annat. På mottagningen arbetar erfarna läkare som är specialister inom neurologi.

På vår neurologmottagning har vi remisskrav och vi tar emot remisser från husläkarmottagningar, andra neurologer samt övriga specialister. Vi tar inte emot egenremisser. Vi granskar alla remisser och bokar besök efter bedömningen.

Öppettiderna är måndag-fredag kl. 08.00 – 16.00.

Logotyp Region Stockholm