Meny Stäng

För remittenter

Region Stockholm har infört remisskrav från legitimerad läkare för ”Vårdval specialiserad neurologi” vilket innebär att Stora Sköndal Neurologmottagning inte kan ta emot remisser från andra aktörer eller egenremisser.

Vi tar emot remisser från husläkarmottagningar/vårdcentraler, andra neurologer och övriga specialister. Vi granskar alla remisser och bokar besök efter bedömningen.

Vi tar emot remisser med misstänkt neurologisk sjukdom, eller misstänkt oklar neurologisk åkomma och följer upp patienten med bekräftad och stabil neurologisk sjukdom.

Ni är välkomna med frågeställningar om bland annat:
• MS
• Parkinsons sjukdom
• Migrän och annan huvudvärk
• Post-stroke uppföljning
• Myasteni gravis
• Dystonier
• Spasticitet
• Epilepsi
• Myopati
• Polyneuropati
• ALS

Logotyp Region Stockholm