Meny Stäng

Rehabilitering efter intensivvård vid covid-19

Patienter som vårdats under lång tid på intensivvårdsavdelning för covid-19 kommer att behöva rehabilitering för att återhämta sig och träna upp sina förmågor. De som har fått intensivvård under längre tid utvecklar ofta neurologiska skador med påverkan på både nerver och muskler, men i vissa fall även skador i hjärnan. Covid-19 orsakar utöver infektionen i lungorna även en mycket kraftig inflammatorisk reaktion som påverkar hela kroppen, vilket skiljer sig från hur det brukar vara efter en ”vanlig” lunginflammation.

Vi på Neurologiska rehabiliteringskliniken har börjat ta emot denna patientkategori, både på vår heldygnsrehabilitering och dagrehabilitering. Eftervården av de som intensivvårdats i sviterna av covid-19 är ofta omfattande och vårdbehoven lika komplexa som viruset.

Rehabiliteringsprocessen är dock ofta lång och kan sträcka sig från cirka sex månader upp till flera år. För att kunna återgå till ett friskt liv kommer majoriteten av de som genomgått en allvarlig infektion med långvarig IVA-vård att behöva teambaserad multiprofessionell neurologisk rehabilitering vilket är det vi erbjuder på Neurologiska rehabiliteringskliniken.

Vi arbetar alltid i team bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, logoped, kurator, psykolog samt undersköterska och sjuksköterska på avdelning. Som vid all rehabilitering är det viktigt att i ett tidigt skede mobiliseras och aktiveras i kombination med vila och återhämtning. Teamet är en förutsättning för att kunna tillgodose patientens samtliga behov för att kunna komma tillbaka till sin vardag på bästa möjliga sätt.

Mer information om rehabilitering och hur du ansöker om rehab hos oss, finns att hitta här: Planerad rehabilitering