Meny Stäng

Boendestöd i ditt eget hem

Vi erbjuder boendestöd till dig som är vuxen med psykisk ohälsa och som bor i ditt eget hem. Den här formen av boendestöd är till för dig som till stora delar är självständig i din vardag men som behöver visst stöd. Insatsen är tidsbestämd och baseras på din handläggares bedömning av ditt individuella behov av stöd. Boendestödet utförs vardagar mellan kl. 09.00 – 19.00.

Arbetssätt

Uppdraget som boendestödjare innebär att med respekt för dina behov och individuella förutsättningar stötta dig i din vardag. Detta gör vi genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv i ett nära samarbete med dig. Boendestödet anpassas utifrån dina individuella behov samt utifrån din behovsbedömda beställning från din stadsdel/kommun. Det betyder att du och din boendestödjare i samråd med din handläggare upprättar en genomförandeplan som utgör grunden för boendestödet. Vårt mål är att du ska uppleva din vardag som trygg och meningsfull.