Meny Stäng

Byggherrar klara i Sköndal

Byggherrar klara för Magnoliatomten i Sköndal

Nu är det klart vilka fastighetsbolag som bygger den första etappen på stiftelsen Stora Sköndals område i Sköndal, Farsta. På den s.k Magnoliatomten kommer IKANO Bostad, Einar Mattsson och JM att sammantaget bygga ca 280 bostäder, ett vård- och omsorgsboende för äldre, ett LSS-boende och verksamhetslokaler. På Magnoliatomten, som ligger närmast Sköndals centrum, hoppas man kunna sätta spaden i jorden under andra kvartalet 2017 för att kunna vara klart för inflyttning under 2019 – 2020.

Det kommer byggas såväl bostads- som hyresrätter i olika storlekar. En bottenvåning kommer innehålla hyreslägenheter som är mindre till ytan för att bl.a unga vuxna ska har råd att bo. Stiftelsen kommer att flytta sina administrativa lokaler till delar av verksamhetslokalerna och i andra delar ska kommersiella verksamheter ges möjlighet att etablera sig i området för att få en levande boendemiljö.  ”För oss är det viktigt med variation och mångfald, och det ska även arkitekturen och de olika boendeformerna spegla”, säger Åsa Hallgren, direktor på stiftelsen Stora Sköndal.

Ebab Fastighetsutveckling har varit Stiftelsen Stora Sköndals rådgivare i försäljningen och Kjellander Sjöberg arkitekter i stadsbyggnadsfrågor.

För frågor:

Kontakta Lena Hjälmrud, marknads- och kommunikationschef lena.hjalmrud@storaskondal.se, 08-400 291 60

ikano_byggnad

Ikanos byggnad för vård-och omsorgsboende, mindre hyresrätter och lokaler för affärsverksamhet.