Meny Stäng

Stiftelsen Stora Sköndal

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Våra verksamheter

Två blir en

I höst påbörjas ett nytt samarbete mellan Villa Sköndal och Villa Drevviken som till årsskiftet bildar en gemensam verksamhet med ett nytt namn – Villa Skönviken.

Läs mer om Två blir en

Digitala lärmiljöer

Den första juli i år trädde en ny läroplan för förskolan i kraft, som bland annat innebär att förskolan ska bli digital. Green screen teknik och analog och digital programmering ger utrymme för fantasi och kreativitet.

Läs mer om Digitala lärmiljöer

Händer hos oss i höst

Diakonala enheten anordnar aktiviteter som hjälper dig att behålla lugnet hela hösten. Pilgrimsvandra i sensommartid och andas i tystnad med hjälp av meditation.

Läs mer om Händer hos oss i höst

Vår verksamhet

DSC_3434

Äldreomsorg

Stora Sköndal har flera äldreboenden, både omsorgsboenden, boende för personer med demenssjukdom och för de med psykiatrisk problematik. Vi erbjuder omsorg och vård med uttalad respekt för den enskildes behov. Vi finns i Sköndal och i Nacka

_P8A6200_ST_SK_sept_2018_WEB

Förskola

På Stora Sköndals förskolor går fantasi och kreativitet hand i hand med demokrati och rätten att känna sig trygg. Vi värnar om de barn vi får förtroendet att ta hand om, och vill ge dem alla förutsättningar att upptäcka och utveckla sina unika förmågor.

_P8A4860_ST_sk_juni_18_WEB

Neurologiska rahabiliteringskliniken

Vi har arbetat med specialiserad neurologisk rehabilitering i över 40 år och vårt kunnande och engagemang är stort. Här finns dag- eller heldygnsrehabilitering, fysioterapimottagning och logopedmottagning. Vi har även en av Sveriges första fristående mottagning för patienter med diagnosen ME/CFS.