Meny Stäng

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för storaskondal.se

Stiftelsen Stora Sköndal står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här texten beskriver hur storaskondal.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från storaskondal.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du maila till info@storaskondal.se. Svarstiden är normalt 3 dagar.
Du kan också kontakta oss via telefon: 08-400 29 100

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss via e-post info@storaskondal.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
● Skärmläsare indikerar inte när vissa länkar öppnas i ett nytt fönster eller ny flik
● Det går inte att nå Cookie-popupens stäng-knapp med hjälp av tangentbordet
● Det finns inbäddade tredjeparts-tjänster såsom Youtube och Google Maps som inte har en beskrivande text i dess iframe.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av storaskondal.se. En granskning av webbplatsen har gjorts av digitalbyrån Fröjd, som även gjort en genomlysning av webbplatsens olika sidtyper med följande verktyg:
● axe (https://www.deque.com/axe/)
● Google Lighthouse audit

Senaste bedömningen gjordes den 22:a november 2021.

Webbplatsen publicerades den 29:e juni 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22:a november 2021.