Meny Stäng

Grön rehabilitering – etablering i samhället

Stiftelsen Stora Sköndal inleder samarbete med Samordningsförbundet, Stockholm Stad och Arbetsförmedlingen Globen och Farsta för att arbeta med grön rehabilitering för nyanlända. Målgruppen är särskilt de nyanlända med migrationsstress, motivationsbrist, psykisk ohälsa och som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Med trädgårdsaktiviteter, skogsvistelse, fysisk aktivitet, kreativt skapande med naturen som grund, stödjande och motiverande samtal är målet att deltagarna ska få förbättrad fysisk och psykisk hälsa, ökad motivation och bryta social isolering. På så sätt ska möjligheterna för att kunna ta ett nästa steg i etableringsprocessen och närma sig arbetsmarknaden öka. Runt deltagarna finns ett väl sammansatt team från Stora Sköndal och Stockholms stad med olika kompetenser för att kunna ge handledning och stöttning.

Deltagarna kommer framför allt från söderort och områdena runt Globen och Farsta. Den första gruppen med deltagare börjar i i slutet av oktober. Samarbetet mellan Stora Sköndal och Stockholms stad kommer att löpa på under 1,5 år med sikte på förlängning. Ersta Sköndal Bräcke högskola ska följa processen ur ett forskningsperspektiv.

– Här på Stora Sköndal finns vatten, grönområden, allt du behöver för att sätta spaden i jorden i en lugn miljö. Ersta Sköndal Bräcke högskola kommer bedriva forskning om projektet som kommer kunna ge värdefull kunskap om arbetet. Vi ser verkligen fram emot samarbetet, säger Lena Hjälmrud marknads- och kommunikationschef på stiftelsen Stora Sköndal.

Kontakt Stora Sköndal

Lena Hjälmrud 08-400 291 60, lena.hjalmrud@storaskondal.se

Kontakt Stockholm Stad Grön Etablering

Caroline Sterner, 08-508 35 493, caroline.anna.sterner@stockholm.se

Ladda ner pressmeddelandet som PDF