Meny Stäng

Nio nya lägenheter på Björkgården

På Björkgården bedrivs arbetet på ett engagerande sätt och med hög omsorgskvalitet för människor med demenssjukdom som är under 65 år. Efterfrågan på lägenheter på Björkgården har ökat från Stockholmsområdet och från andra delar i landet. Med initiativ från engagerande och kunniga medarbetare om att kunna utöka Björkgården med fler platser har en ansökan om bygglov lämnats in och beviljats. Med nio ytterligare platser i en tillbyggnad, kommer vi bättre kunna bemöta behovet som finns och underlätta för både de drabbade och deras anhöriga.

Tillbyggnaden har en förbindelsegång med den befintliga huvudbyggnaden och kommer byggas som en fyrkant med en grön innergård. Lägenheterna är 36 kvm, d.v.s. något större än de vi har idag, och med samma utrustning. Då förändringar och utveckling på området kommer att påverka befintliga byggnader vet vi att tillbyggnaden kommer att finnas i minst 10 år. Tillbyggnaden kommer ha en grön innergård och en trivsam och lugn interiör.

Inflytt är påbörjad och kommer att ske löpande under hösten/vintern 2019.
Vi ser fram emot att kunna erbjuda fler personer att flytta in hos oss på Björkgården.