Meny Stäng

Nu växer Solgården

Den 5 oktober invigdes den nya utbyggnaden av vård och omsorgsboendet Solgården. Utbyggnaden är gjord med dubbelt miljöfokus – både boendemiljö och hållbara material.

Stora Sköndal driver sedan 2008 Solgården, ett vård och omsorgsboende för personer över 65 år som behöver extra stöd, vård och omsorg. Solgården rymmer idag 47 lägenheter fördelade över 2 plan. Med hjälp av arkitektbyrån Metropolis arkitekter AB har Stora Sköndal skapat boende för ytterligare 18 personer med demenssjukdom i en ny tillbyggnad.

Solgården är ett väl fungerande omsorgsboende med nöjda boende och medarbetare, en trygg plats att bo på. Genom det nya annexet kan vi ge fler möjligheten att bo på Solgården, även de med demensdiagnos, säger Åsa Andersson, direktor och VD på Stora Sköndal.

Miljö har stått i fokus vid ombyggnationen, såväl boendemiljö som hållbarhet. Målet är att ge maximal frihet för de boende så att de kan klara sig själva så långt det är möjligt. Exempelvis har särskild vikt lagts vid att få ljusa rum som ger trygghet. Här spelar fönstrens placering och vilka färger som används stor roll.

Att använda miljösmarta material under byggprocessen har varit viktigt. Den nya byggnaden har solpaneler på taket för att kunna vara självförsörjande med energi.

Den nya byggnaden tas i bruk från och med 1 november 2018.

Byggmaterial
Alla material i Solgårdens tillbyggnad är godkända av Byggvarubedömningen. En solcellsanläggning är placerad på den äldre delens tak och kopplad till den nya delens fläktrum. Fläktrummet som driver en FTX anläggning återvinner en stor del av energin i huset som dessutom drivs till del med egenproducerad el vilket ger mycket hög energieffektivitet. Stål och betong är använt i små mänger där deras egenskaper är verkligt värdefulla. Klimatskalet är byggt i trä som är ett i alla avseenden miljösmart material.