Meny Stäng

Mot en hållbar framtid

Den här veckan kissar vi i en toalett som ser lite annorlunda ut. Det är ett sätt för Stora Sköndal att bidra till en hållbar framtid. Vi samarbetar med Harvest Moon, ett svenskt start-up bolag med fokus på sanitetslösningar.

2050 beräknas 10 miljarder människor leva på jorden. För att kunna försörja alla måste matproduktionen öka med 50% och återvinning av näringsämnen såsom fosfor, kväve och kalium, som alla finns i urin, måste öka och återföras till jordbruket i from av gödsel. Genom att samla in urin, som innehåller massor av dessa ämnen, direkt i toaletten på rätt sätt så kan man förbättra jorden, maten och klimatet. Harvest Moon är ett start-up bolag som arbetar för en hållbar framtid med fokus på sanitetslösningar. Med finansiering av Naturvårdsverket testar de tekniken med att torka urin med målet att skapa en vattenfri toalett som genererar minimalt med avfall.

Vi har fått veta att:
• 80% av all näring vi får i oss via maten finns i urinet och att det kan användas som gödsel.
• Om näring i stället kommer ut orenad till vattendrag skapar det i stället problem i form av övergödning mm.
• Att 2,5 milj människor saknar tillgång till bra sanitet och det finns behov av billiga toaletter.

Vi på Stora Sköndal vill bli ännu bättre på att arbeta för en hållbar framtid och det här ett steg på vägen. Förhoppningsvis blir urintorkningsboxen en liten skattkista fylld av näringsämnen.