Meny Stäng

Grön väg till jobb för nyanlända kan försvinna

Gräva, odla, växa, vattna och få umgås. Projektet Grön etablering i samarbete med Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen syftar till att hjälpa nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Framtiden är dock oviss vilket uppmärksammats i tidningen Farsta/Sköndal. Läs mer här.