Meny Stäng

Digitala lärmiljöer

Den första juli i år trädde en ny läroplan för förskolan i kraft, som bland annat innebär att förskolan ska bli digital. Med green screen teknik, digitala sagoböcker och analog och digital programmering ges barnen utrymme för fantasi och kreativitet.

Tidningen ”Mitt i” Nacka besökte vår förskola Lilla Tollare för att se hur vi på Stora Sköndal arbetar med digitalisering kopplat till läroplanen. Läs hela artikeln här.

Här kan du läsa mer om våra förskolor.