Meny Stäng

Högskolan får ny delägare

Den idéburna stiftelsen Stockholms Sjukhem går in som ny delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Högskolan får därmed en unik ägarprofil bestående av de fyra största idéburna välfärdsaktörerna i Sverige.

– Det känns väldigt positivt att få ytterligare en ägare till högskolan, särskilt när det handlar om en så stor och stabil ägare som Stockholms Sjukhem. Deras värdegrund och de verksamheter de bedriver stämmer överens med högskolans inriktning. En ytterligare stark och aktiv ägare ökar våra möjligheter att svara upp mot de samhällsbehov som utgör högskolans primära drivkraft. Det nya delägarskapet stärker våra möjligheter att bygga en profilerad bas för forskning, utbildning och samverkan. Jag ser stora möjligheter att utveckla praktiknära forskning och utbildning i nära samspel med våra ägares verksamheter, säger Roger Klinth, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– Jag är mycket glad över att Stockholms Sjukhem blir delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det ger oss en plattform för att knyta samman utbildning och forskning med både våra kliniska vård- och omsorgsverksamheter och vår egen FOUU-enhet. Delägarskapet innebär också förbättrade möjligheter att möta behovet av kompetensförsörjning, kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning för de välfärdstjänster vi levererar, säger sjukhusdirektör Karin Thalén.
– Tillsammans med de tre idéburna välfärdsaktörerna som redan idag är delägare till högskolan – Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni – vill vi också bidra till högskolans fortsatta utveckling genom att verksamhetsförlagd utbildning och forskning i ökad utsträckning kan bedrivas i aktivt samarbete med alla våra verksamheter, säger Karin Thalén.

För mer information, kontakta Roger Klinth, rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola, tel: 08-555 050 01 eller Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem, tel: 08-122 892 01.

Om Stockholms Sjukhem
Stiftelsen Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare grundad 1867 som bedriver geriatrisk vård, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Stiftelsen har även en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning. Stockholms Sjukhem har cirka 1 300 anställda och bedriver verksamhet i egna lokaler på Kungsholmen samt på Bromma sjukhus. Stockholms Sjukhem drivs utan vinstsyfte och är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Uppdaterad 2019-10-07