Meny Stäng

Ny verksamhet i Tyresö

Det handlar sammanlagt om 92 lägenheter i centrala Tyresö. Hemsö som bygger och utvecklar samhällsfastigheter, planerar ett nytt äldreboende och korttidsboende på egen mark nära Tyresö centrum. Äldreboendet kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet får 12 lägenheter. Beräknad byggstart är under våren 2020 med färdigställande samt inflyttning i första kvartalet 2022.

”Vi är glada över att få möjlighet att genom vår kunskap och långa erfarenhet ge invånarna i Tyresö en äldreomsorg med hög kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med att etablera vår verksamhet i Stockholm och närliggande kommuner. Idag finns vi i Sköndal, Nacka och Vällingby och ser fram emot att lära känna de boende i Tyresö”, säger Lena Hjälmrud, kommunikationschef på Stora Sköndal.

Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Stiftelsen arbetar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Idag ryms bland annat äldreomsorg, förskola, stödboende, neurologisk rehabilitering, högskola och människor med funktionsnedsättning inom verksamheten.

Pressmeddelande som PDF