Meny Stäng

Civilsamhällets högskola erbjuder nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande

När behovet av att skyndsamt rekrytera fler kompetenta medarbetare till sina vård- och omsorgsverksamheter ökade med pågående pandemi, tog ägarna till Ersta Sköndal Bräcke Högskola initiativ till en intensivkurs i vård, omsorg och bemötande. Nu är kursen en del av Socialstyrelsens introduktionspaket för vård- och omsorgspersonal.

På bara några dagar har utbildningen gått från idé till verklighet och personal från drabbade branscher kan nu snabbt skola om sig och göra en viktig insats inom vården.

Intensivkursen på högskolan är en del av Socialstyrelsens nationella introduktionspaket för personal inom vård- och social omsorg. Utbildningen består av två delar där Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram den ena och Socialstyrelsen ansvarar för den andra. Med utbildningen kan personer utan tidigare erfarenhet av vård och omsorg ges tillräcklig baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg under pågående pandemi.

Det här är en av civilsamhällets styrkor, att snabbt ställa om och agera där det behövs. Ersta Sköndal Bräcke Högskola är civilsamhällets högskola och det är glädjande att vi tillsammans kan vara med och lösa den samhällsutmaning vi nu står mitt i, säger de fyra ägarna i ett gemensamt uttalande

Utbildningen är webbaserad och består av tre moduler. Den tar upp ämnen såsom basal vårdhygien, patientsäkerhet, etik, bemötande och vård i livets slut. Varje modul avslutas med ett kunskapstest där deltagaren får ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen:
http://www.mynewsdesk.com/se/esh/pressreleases/socialstyrelsen-ger-ersta-skoendal-braecke-hoegskola-uppdrag-att-intensivutbilda-foer-att-stoedja-kommunerna-med-att-saekerstaella-personalbehov-inom-punkt-punkt-punkt-2988884

Anmäl dig här!
Länk till Delkurs: 1 Introduktion till arbete i vård och omsorg

Länk till anmälan av Delkurs 2: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver forskning och utbildning i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt civilsamhällesfrågor. Högskolan ägs av civilsamhällesaktörerna Ersta diakonisällskap, Stiftelsen Stora Sköndal, Stiftelsen Bräcke diakoni och Stiftelsen Stockholms Sjukhem