Meny Stäng

Besöksförbudet upphör den 1 oktober

Rutiner och ett annat smittläge i landet ligger bakom beslutet, uppgav socialminister Lena Hallengren på presskonferensen under tisdagen den 16 september.

– Inför hösten har de utomhuslösningar som används idag blivit omöjliga. Vi har en låg samhällssmitta och det finns inte längre skäl att ha besöksförbud på boendena, det är deras hem. Men det är förknippat med en risk nu när vi lyfter förbudet. Det är viktigt att inte göra besök vid symtom och att respektera beslut om lokala regler och riktlinjer, säger Lena Hallengren.

Reglerade besök

Folkhälsomyndigheten rekommenderar reglerad hantering av besöken.

– Det är viktigt att undvika anstormning för besök. Inledningsvis bör man komma överens med personalen på boendena när man ska genomföra besök, säger Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Stora Sköndal ser nu över rutinerna för hur besök ska ske på våra boenden från och med den 1 oktober.

– Besöksförbudet har varit påfrestande för både våra boende och närstående, det har varit en tuff tid för oss alla. De anhöriga är otroligt viktiga för vår verksamhet och våra äldres välbefinnande, säger Helena Gille, äldreomsorgschef.

Rutiner för besök införs

Längtan är stor efter att träffa sina närstående och förberedelserna inför besöken är igång. Rutiner och annan information kommer att skickas ut till närstående så fort dessa är klara.

– Vi ser nu över våra rutiner för hur besöken ska gå till på våra boenden från och med den 1 oktober. Men, vi får inte glömma att vi fortfarande har en samhällssmitta och att besök är förknippade med en risk, säger Sölvi Solberg, medicinsk ansvarig sköterska, MAS.