Meny Stäng

Framtidens Stora Sköndal – 1 000 nya bostäder

Ambitionerna för Framtidens Stora Sköndal är höga. Målet är att skapa en nationell och internationell förebild när det gäller hållbar stadsutveckling. Intresset för att vara med och utveckla stadsdelen är mycket stort. Flera av Sveriges mest etablerade och innovativa byggaktörer är med och förverkligar visionen. Till den nya etappen, kallad 2A, har flera bolag tecknat avtal med Stora Sköndals Framtidsutveckling AB. Bland annat kommer Wallenstam, K2A, Heba/Åke Sundvall NREP och Malmegårds Fastigheter bygga hyres- och bostadsrätter, lokaler, skolor och mer. Etappen omfattar cirka 1 000 bostäder.

Framtidens Stora Sköndal är på många sätt ett unikt projekt. 20 minuter från Stockholms City, vid Drevvikens strand, kommer en helt ny stadsdel växa fram med social och miljömässig hållbarhet som ledstjärna. Här ska många få plats, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Bakom projektet står Stiftelsen Stora Sköndal genom bolaget Stora Sköndals Framtidsutveckling AB. I den färdiga stadsdelen kommer det att finnas cirka 4 500 bostäder och mellan 2 000 till 3 000 arbetsplatser. Området ska byggas på̊ värderingar kring hållbarhet – såväl i arkitektur och gestaltning som miljö̈, sociala hänsynstaganden och hur ny teknik kan förenkla livet.

”Intresset har varit mycket stort för etapp 2A och det är glädjande att så många ledande och välrenommerade byggaktörer vill delta tillsammans med oss i utvecklingen av stadsdelen. Framtidens Stora Sköndal är inget vanligt stadsbyggnadsprojekt och de som är med kommer även spela en aktiv roll för att nå våra högt ställda mål kring miljömässig och social hållbarhet”, säger Tomas Krywult, VD Stora Sköndals Framtidsutveckling AB.

Redan från början har intresset för att vara med och utveckla Framtidens Stora Sköndal varit stort. Idag finns byggherrar som Einar Mattson, Ikano Bostad och JM på plats.

Med den nya etappen kommer ytterligare några av Sveriges mest etablerade och innovativa byggaktörer med i utvecklingen av Framtidens Stora Sköndal: K2A, Wallenstam, Heba/Åke Sundvall, NREP och Malmegårds Fastigheter. Tillsammans ska de etablera hyres- och bostadsrätter, verksamhetslokaler, grundskola och ny infrastruktur. I denna etapp ska också områdets första M-hus byggas, ett hus för möten, möjligheter och mobilitet. I huset ska parkeringsplatser kunna bli bostäder och kommersiella ytor bli verksamhetslokaler, allt för att kunna svara upp mot samhällets och områdets behov.

”Vi är väldigt glada över möjligheten att delta i utformningen av den nya stadsdelen. Vi delar Stiftelsen Stora Sköndals tydliga vision för områdets utveckling mot en ny hållbar stadsdel och ser fram emot ett långsiktigt samarbete”, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam samt regionchef Stockholm och Uppsala.

I överenskommelsen ingår höga miljömässiga krav både på byggprocess och slutprodukt. Byggaktörerna i Framtidens Stora Sköndal kommer även vara delaktiga i det så kallade ”Framsteget”, ett innovationsforum för social hållbarhet, initierat och drivet av stiftelsen, och som ryms inom Framtidens Stora Sköndal.

Ladda ner pressmeddelande som PDF