Meny Stäng

Lär känna byggnaderna på Stora Sköndal

På kartan som nu lanseras finns två promenadslingor där du får möjlighet att lära känna byggnaderna på området.

En villa med orgel från golv till tak och ett 1600-talshus – det är några av byggnaderna som uppmärksammas på kartan. Guiden är ett steg i ledet för att lyfta fram de kulturvärden som finns i den unika stadsdelen vid Drevviken som nu får nytt liv. En rad kulturhistoriska byggnader bevaras i utvecklingen av Framtidens Stora Sköndal och nu bjuds allmänheten in för att öka kännedomen om områdets unika miljöer – och Stora Sköndals historia.

Sedan 2014 har arbetet med den nya stadsdelen Framtidens Stora Sköndal, byggd på idén om social och miljömässig hållbarhet, pågått. Nu när de första delarna av projektet börjar ta form lanseras en guide på Framtidens Stora Sköndals hemsida för att lyfta fram en rad sevärda kulturhistoriska byggnader att besöka på området. Här finns den interaktiva kartan.
Kartan finns även att ladda ned som PDF eller att hämta på Nice Valley, Kristinahuset.

– Stora Sköndal är en stadsdel med en unik historia och en spännande framtid. Vi arbetar aktivt tillsammans med byggherrar och Stockholms stad för att säkerställa att våra kulturhistoriska miljöer bevaras i utvecklingen av Framtidens Stora Sköndal. Samtidigt får vi ofta frågor från allmänheten om de byggnader som finns på området i dag. Därför lanserar vi nu en guide och en karta över spännande byggnader på vår hemsida. Vi hoppas på att fler vill komma ut och upptäcka området, säger Lena Hjälmrud, marknads- och kommunikationschef på Stora Sköndal.

Stora Sköndal är ett stycke unik Stockholmshistoria. Svenska Diakonisällskapet – det som kom att bli Stiftelsen Stora Sköndal – förvärvade Stora Sköndals gård och mark 1905, med ambitionen att utbilda diakoner och socialarbetare. I över 110 år har verksamheten inom Stiftelsen Stora Sköndal utvecklats och omfattat allt från vårdhem för epileptiker och alkoholister, arbetsterapi och jordbruksarbete, senior- och äldreboende och en kyrkomusikerutbildning.

För att säkra stiftelsens överlevnad i framtiden, och för att konkret arbeta för ett samhälle med plats för alla, kommer Stora Sköndal att förvandlas och utvecklas till en stadsdel skapad för fler och där det är enkelt att leva hållbart.

Om guiden:
Guiden består av en karta där några av områdets mest sevärda byggnader finns utmärkta, tillsammans med en beskrivning av respektive byggnad. På kartan finns förslag på två promenadslingor. Syftet med guiden är att dels att öka kännedom om Stora Sköndals kulturhistoriska miljöer och dels sprida kunskap om att detta bevaras i utvecklingen av stadsdelen Framtidens Stora Sköndal.

Öppna eller ladda ner kartan här

Öppna eller ladda ner pressmeddelande som PDF