Meny Stäng

Årets stipendiat för Diakonisällskapets stipendium är utsedd

Diakonisällskapets första stipendium går till forskning om den ökande matfattigdomen i Sverige.

Diakon Elinn Leo Sandberg är doktorand vid Lunds universitet och tilldelas Diakonisällskapets stipendium på 25 000 kronor. Stipendiet delas ut av Stiftelsen Stora Sköndal och kommer att delas ut årligen. Det är tänkt som en uppmuntran i början av forskarkarriären för diakoner i Svenska kyrkan som forskar inom ett område som knyter an till diakoni.

Elinn tilldelas stipendiet för sitt val av ämne i sina doktorandstudier, forskning om den ökande matfattigdom som finns i Sverige och om civilsamhällets arbete med fattigdomsprevention i form av matkasseverksamhet, gratis eller starkt subventionerad mat, soppkök och liknande. Hennes avhandling avser att kartlägga människors erfarenheter, anledningar och reflektioner kring att motta stöd och vända sig till organisationer som Svenska kyrkan och Stadsmissionerna.

– Jag är glad och hedrad över att ta emot diakonisällskapets stipendium och att min kommande forskning uppmärksammas. Det är både viktigt och glädjande att det finns ett intresse att belysa denna typ av forskning, säger Elinn Leo Sandberg.

Svenska Diakonisällskapet bildades 1898 för att utöva diakoni och utbilda inom diakoni. Sällskapet var tidigare huvudman för Stiftelsen Stora Sköndal och avvecklades 2014. I samband med detta överlämnades en gåva till Stiftelsen Stora Sköndal att dela ut ett stipendium till diakoners fortbildning i Diakonisällskapets namn.

– Vi är stolta över att kunna dela ut det första stipendiet till Elinn då forskning och kunskap kring de här viktiga frågorna är bristande idag. Vi kommer att följa hennes arbete med stort intresse och önskar henne lycka till i sin forskning, säger Åsa Andersson, direktor Stora Sköndal.

Ladda ner pressmeddelande som PDF