Meny Stäng

Samråd pågår för nästa etapp i Framtidens Stora Sköndal

I etapp 2a planeras det för ca 1600 bostäder, skola och andra verksamhetslokaler, grönområden, aktivitetsstråk och mötesplatser. Det kommer att byggas bostäder med stor variation: hyres- och bostadsrätter i olika storlekar och uttryck, student- och trygghetsbostäder, gruppbostäder inom LSS och seniorboende.

Precis som planerna för hela programområdet byggs etappen med miljömässig och social hållbarhet som ledstjärna. Totalt är det sex etapper och etapp 2a är en av de största och är ungefär lika stor som Reimersholme sett till ytan.

I etappen ska bl.a en grundskola ink. grundsärskola för årskurs F-9, förskolor och idrottshall byggas. Här kommer flera aktivitetsstråk att anläggas, parkmark ses över och ett vattentorg som hanterar dagvattnet iordningställas. Utbyggnad av etappen planeras att påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft, preliminärt under 2022/2023.

Nu arrangerar Stockholm stad samråd för att allmänheten och andra intresserade ska kunna komma med synpunkter och förbättringsförslag på en föreslagna detaljplanen för etappen. Läs mer på stadens hemsida här. och på framtidensstoraskondal.se.

Onsdagar kl. 10-17 och torsdagar kl.13-17 mellan 22/9-21/10 kommer stadens samrådshandlingar, en presentation av byggaktörer och utställningen ”Att bygga en stad” finnas tillgängliga på Mötesplatsen på Efraim Dahlinsväg 6a på Stora Sköndal.