Meny Stäng

Ersta Sköndal Bräcke högskola byter namn

Ersta Sköndal Bräcke högskola kommer under nästa år byta namn till Marie Cederschiöld högskola. Högskolan får därmed namn efter en av 1800-talets främsta pionjärer inom utbildning, sjukvård och socialt arbete. Det nya namnet kommer gradvis att fasas in i verksamheten under 2022.

Marie Cederschiöld grundade Sveriges första diakonissanstalt 1851, och var dess föreståndare under tio år. Hon arbetade redan från början i linje med det som nu är högskolans devis, Kunskap i människans tjänst. Under hennes ledarskap startades bland annat utbildningar inom sjukvård och socialpedagogik. Den sjukvårdsutbildning hon tog initiativ till utvecklades så småningom till det sjuksköterskeprogram högskolan i dag driver.

– Det nya namnet skärper vår profil som lärosäte och hjälper oss att nå våra mål; att skapa och sprida kunskap, utmana det för givet tagna och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle, säger Roger Klinth, rektor.

Utgångspunkten har varit att ta högskolans unika arv och identitet in i framtiden. Att välja nytt namn har varit en process som involverat både högskolan och dess ägare. Högskolan ägs av Ersta diakoni samt stiftelserna Stora Sköndal, Bräcke diakoni och Stockholms Sjukhem.

– Vårt mål som ägare har varit att ge högskolan ett namn som markerar verksamhetens unika profil och ursprung. Namnbytet bidrar till att synliggöra verksamhetens djupa historiska rötter men är också ett sätt att lyfta en av de kvinnliga pionjärer som bidrog till att lägga grunden för den svenska välfärden. Högskolan har en unik och viktig roll i det akademiska landskapet och vår förhoppning är att det nya namnet ska stärka och tydliggöra denna roll, säger direktorerna Åsa Andersson, Helén Mellström, Stefan Nilsson och sjukhusdirektör Karin Thalén.

Högskolan får en ny logotyp som är en siluett av Marie Cederschiöld som har tecknats för att efterlikna de fotografier och porträtt som finns av henne.

Om högskolan 

Stiftelsen Stora Sköndal är en av Ersta Sköndal Bräcke högskolas fyra ägare, tillsammans med Ersta diakoni, Bräcke Diakoni och Stockholms Sjukhem. Ägarna har gemensamt fattat beslut om att byta namn till Marie Cederschiöld Högskola. Det nya namnet kommer gradvis att fasas in i verksamheten gradvis under 2022.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF (länk)