Meny Stäng

Information om Coronaviruset

Från och med 9 februari tas de flesta pandemirestriktioner och allmänna råd i samhället bort. Undantag är vård och omsorg där tidigare restriktioner gäller tills vidare.  Läs mer här:

Regionernas rekommendationer och riktlinjer för covid-19 kvarstår inom vård och omsorg
Vård och omsorg utgör särskilt känsliga miljöer och bör fortsatt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Smittspårning, source control, anpassning av lokaler samt besöksrestriktioner är exempel på åtgärder som kvarstår tills vidare.

Stora Sköndal följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samarbetar med regionen för att vidta löpande åtgärder utefter behov på organisations- och verksamhets- och individnivå.

Information till dig som ska besöka en närstående på Särskilt Boende för Äldre (SÄBO), LSS- eller boende socialpsykiatri

Som närstående har du ansvar för att ditt besök sker på ett smittsäkert sätt för att minska risken för att smitta förs in på boendet. Observera att du som besökare inte får ha någon form av infektionssymtom eller feber när du kommer på besök. Stanna hemma om någon i ditt hushåll har misstänkt eller bekräftad covid-19. Detsamma gäller om du varit i kontakt med någon annan som har covid-19 de senaste 14 dagarna. Om du har varit utomlands rekommenderas du att avvakta med besök minst en vecka. Besöket planeras i samråd med verksamhetsansvarig. Det är viktigt att du som besökare följer verksamhetens rutiner. Är du osäker på något, fråga personalen.

– Följ de rutiner som verksamheten beslutat om.
– Kontakta personal innan du besöker boendet.
– Håll avstånd till andra, minst 2 meter.
– Använd ett kirurgiskt munskydd IIR under hela besöket och alltid i allmänna utrymmen.
– Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning av munskyddet.
– Vistas om möjligt utomhus.
– Ha inte kontakt med övriga omsorgstagare på boendet.
– Vistas inte i gemensamma utrymmen.
– Informera den verksamhetsansvarige om du skulle få symtom på covid-19 dagarna efter ditt besök.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen av covid-19.

Neurologiska Rehabiliteringskliniken

Från och med 14 februari 2022 gäller följande för besök.

Patientbesök kan ske på avdelningen under besökstid med max 1 besökare åt gången som måste bära munskydd under hela besöket.

Inga barn tillåts besöka avdelningen med hänsyn till smittorisk.

Besökstider vardagar är kl. 15-19 och helger kl. 13-17.

Välkommen att höra av dig om du har frågor kring besök hos oss. Har du frågor kan du kontakta ansvarig verksamhetschef, Kontaktuppgifter till våra verksamheter hittar du här.