Meny Stäng

Information om Coronaviruset

Från och med 9 februari tas de flesta pandemirestriktioner och allmänna råd i samhället bort. Undantag är vård och omsorg där tidigare restriktioner gäller tills vidare.  Läs mer här:

Regionernas rekommendationer och riktlinjer för covid-19 kvarstår inom vård och omsorg
Vård och omsorg utgör särskilt känsliga miljöer och bör fortsatt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Smittspårning, source control, anpassning av lokaler samt besöksrestriktioner är exempel på åtgärder som kvarstår tills vidare.

Stora Sköndal följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samarbetar med regionen för att vidta löpande åtgärder utefter behov på organisations- och verksamhets- och individnivå.

Information till dig som ska besöka en närstående på Särskilt Boende för Äldre (SÄBO), LSS- eller boende socialpsykiatri

Från 8 februari 2023 har restriktionerna för besök i våra verksamheter lättat. Det innebär att i verksamheter där det inte finns någon konstaterad smitta, behöver munskydd inte längre användas.

För dig som anhörig eller närstående innebär det att:

  • Du tar del av de besöksrutiner som råder på respektive boende.
  • Du inte besöker boendet om du känner förkylningssymptom.
  • Du spritar händerna vid ditt besök. Handsprit finns i entréerna.

Observera att de munskydd som legat i entréerna under hela covidtiden nu har tagits bort. Vill du fortsatt använda munskydd behöver du därför ta med ett eget.

Riskbedömning genomförs regelbundet för att följa utvecklingen, och rutinerna för enskilda verksamheter kan därför komma att ändras.

Vi är glada att vi äntligen kommit så långt att restriktionerna har lättats så mycket!