Meny Stäng

Villa Tollare Silviahemcertifierade

Nu har medarbetarna på ännu ett av Stora Sköndals vård- och omsorgsboenden utbildat sig inom demensvård. När Villa Tollare i Nacka den 6 maj tog emot sitt Silviahemcertifikat, blev de det andra vård- och omsorgsboendet inom Stora Sköndal där medarbetare genomgått den gedigna utbildningen vid Silviahemmet, som syftar till att höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Villa Tollares medarbetare påbörjade Silviahemmets utbildning i vård och omsorg för personer med demenssjukdom under hösten 2021. Utbildningen har omfattat cirka 25 timmars teoretisk och praktisk utbildning, och har gett samtliga medarbetare djuplodande kunskaper inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Silviahemmets filosofi grundar sig i att införliva ett helhetsperspektiv i vården. Medarbetarna har därför, utöver förståelse för den demenssjuka personens behov, utmaningar och möjligheter, också bland annat fått värdefulla kunskaper kring hur man bäst bemöter och kommunicerar med anhöriga och andra närstående.

− Villa Tollares certifiering är en viktig milstolpe på vår kunskapsresa inom demensvård för att kunna ge en ännu bättre vård och omsorg till alla våra boende som har kognitiva sjukdomar såsom demenssjukdomar. Under 2021 certifierades vårt första vård- och omsorgsboende Villa Magnolia, och detta kompetenslyft fortsätter nu på våra resterande tre boenden där personer med demenssjukdomar bor, säger Helena Gille, äldreomsorgschef på Stora Sköndal.

Hon fortsätter;

− Jag är stolt och glad över att Stora Sköndal valt att göra denna stora satsning, som jag vet kommer att göra vardagen så mycket bättre för såväl boende som anhöriga. Även för våra medarbetare har utbildningen betytt mycket då de har fått en djupare förståelse för hur demenssjukdomen påverkar de boende − och nu har verktyg för att agera och hantera olika situationer på ett så bra sätt som möjligt.

Fortlöpande uppföljning

Samtliga utbildade medarbetare kommer fortsatt att ha regelbunden kompetensutbildning inom utbildningens ramar. Silviahemcertifikatet följs årligen upp av Silviahemmet och är giltigt i tre år. Certifikatet kan därefter förnyas genom kompletterande utbildning av personal.

Om Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet är en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om kognitiv sjukdom genom olika utbildningsinsatser. Silviahemmets arbete påbörjades för mer än 25 år sedan och på initiativ av H.M. Drottning Silvia.

Läs mer om Silviacertifiering och vad det innebär