Meny Stäng

Diakonisällskapets stipendiat 2022 utsedd

Diakonen Lina Sohlén som doktorerar vid Umeå universitet har tilldelats Diakonisällskapets stipendium 2022. Stipendiet som är på 25 000 kronor tilldelas Lina Sohlén för hennes nyligen påbörjade forskningsprojekt om hur digitaliseringen av samhället har påverkat diakoniarbetet i församlingarna runt om i landet.

− Jag känner mig jätteglad och hedrad över att få ta emot Diakonisällskapets stipendium! Framför allt är jag tacksam över att forskning om socialt arbete lyfts. Det dagliga arbetet för diakoner sker i en kontext präglad av ökad digitalisering som är väldigt intressant, men trots det finns det inte mycket forskning som belyser vad det får för konsekvenser i det diakonala vardagsarbetet. Det är därför extra roligt att det här projektet blir känt för fler, säger Lina Sohlén, diakon och doktorand vid Umeå universitet.

Vad händer mellan människor när digitaliseringen ökar?
Lina Sohléns forsknings- och doktorandprojekt är ett samarbete mellan Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och Umeå universitet. Projektet, som är startades upp i augusti i år, kommer att pågå i fyra år och avslutas under 2026. Några av de grundläggande frågorna i projektet är; Vad händer i möten människor emellan när den mänskliga kontakten alltmer flyttats till digitala plattformar och kanaler? Vad får det för konsekvenser för det diakonala arbetet i Svenska kyrkans församlingar?

Lärdomar och vidareutveckling
Forskningen kommer att koncentreras till åren 2014 och fram till idag. Extra intressant är då den digitala utvecklingen gått fort ute i församlingarna, exempelvis under covidpandemin, vilket kommer att undersökas noggrant. Fokus kommer att ligga på vilka lärdomar som har dragits och hur dessa nu vidareutvecklas.

− Det här är andra året som Diakonisällskapet delar ut detta stipendium som är tänkt som en uppmuntran i början av forskningskarriären och sporra fler diakoner till att bedriva forskning i ämnet. Diakoniarbetet ska utvecklas i takt med sin samtid och Lina Sohléns val av forskningsfält är därför ett oerhört viktigt område att undersöka och analysera, för att vi ska kunna utvecklas i takt med våra medmänniskor och samhället i övrigt. Vi är stolta över att kunna stötta en så viktig forskning och kommer att följa Linas projekt med stort intresse de kommande åren, säger Åsa Andersson, direktor för stiftelsen Stora Sköndal.

− Det finns mycket tyst kunskap inom det sociala kyrkliga arbetet. Erfarenhetskunskap som är viktig att sätta ord på. Jag hoppas att min forskning ska bidra till att ge ytterligare en av många pusselbitar som tillsammans stimulerar samtalet om vad det innebär att vara kyrka i en tid präglad av ökad digitalisering, avslutar Lina Sohlén.

Läs mer om forskningsprojektet Diakoni och digitalisering

Svenska Diakonisällskapet bildades 1898 för att utöva diakoni och utbilda inom diakoni. Sällskapet var tidigare huvudman för Stiftelsen Stora Sköndal och avvecklades 2014. I samband med detta överlämnades en gåva till Stiftelsen Stora Sköndal, vilken i form av ett stipendium ”Diakonisällskapets stipendium” ska delas ut till diakoners fortbildning. Stiftelsen har i nuläget valt att fokusera på diakoniforskning.