Meny Stäng

Stora Sköndals förskolepedagoger tilldelas LÄRA-priset

Idag tillkännagav Nacka kommun att förskollärarna på Tollare förskola får 2022 års LÄRA-utmärkelse. Priset får pedagogerna bland annat då de har utvecklat ett arbetssätt där inkludering och trygghet står i fokus i arbetet med de yngre barnen.

− Jag är mycket stolt över att denna utmärkelse tilldelas Tollare förskola. Pedagogernas engagemang och förhållningssätt är något som är långt utöver allt jag sett under mina 30 år inom förskolans värld och resultatet av värdegrundsarbetet syns varje dag hos våra yngsta barn. Tollares pedagoger förtjänar verkligen detta, säger Anna Sylvendahl, rektor på Tollare förskola.

Nacka kommun instiftade 2021 utmärkelsen LÄRA som ska gå till pedagoger anställda vid Nackas förskolor och skolor, som utmärkt sig på olika sätt. Inför 2022 års nominering hade utbildningsnämnden valt ut fokusområdena Språk-, läs- och skrivutveckling samt Trygghet och studiero, i vilken den sistnämnda förskolan Tollare förskola var en av kandidaterna.

Från sammanlagt 142 nomineringar som Nackaborna skickat in, valdes sedan 18 kandidater ut – och därefter fick kommuninvånarna rösta. Den 9 december, annonserade Nacka kommun att Tollare förskolas pedagoger tilldelas LÄRA-priset för bästa Lärteam!

− Jag är så otroligt stolt över vår vinst. Stolt över att ingå i det pedagogiska team vi har, där vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål och visioner. Vårt värdegrundsarbete har lett till att barnen får med sig värdefulla strategier i det sociala samspelet med varandra. Strategier som leder till trygghet, samspel och gemenskap, säger Ellen Jildeteg, förskollärare på Tollare förskola.

Om arbetssättet på Tollare förskola
Förskollärarna på Tollare förskola som arbetar med barn i yngre åldrar har arbetat fram ett arbetssätt där inkludering och trygghet står i fokus. Genom att observera, reflektera och våga förändra den planerade undervisningen får förskolan positiva effekter av sitt arbete. Pedagogerna använder drama, kopplar det till förskolans värdegrundsarbete och förstärker undervisningen med bildstöd och tecken. I arbetet med drama möts barn och pedagoger på en arena där prestige och prestation inte existerar utan där tillhörighet och positiva sammanhang är i fokus.

Läs mer om utmärkelsen LÄRA

Pedagogerna. Från vänster: Nova Jalmebro, Elin Andersson, Calle Andersson, Selama Berhane, Emanuel Landmark, Nicole Bergh. Sittande från vänster: Carola Sahlen, Ellen Jildeteg. Saknas: Björn Eriksson, Mirja Sandin.
Pedagogerna, från vänster: Nova Jalmebro, Elin Andersson, Calle Andersson, Selama Berhane, Emanuel Landmark, Nicole Bergh. Sittande från vänster: Carola Sahlen, Ellen Jildeteg. Saknas: Björn Eriksson, Mirja Sandin.