Meny Stäng

Solgården och Villa Skönviken certifierade inom demensvård

Nu har medarbetarna på våra äldreboenden Solgården och Villa Skönviken i Sköndal utbildat sig inom demensvård, genom en gedigen utbildning vid Silviahemmet! Sammanlagt har nu nästan 300 medarbetare vid fyra äldreboenden inom stora Sköndals äldreomsorg genomgått Silviahemmets utbildning, som syftar till att höja livskvaliteten för drabbade personer och deras anhöriga.

Stora Sköndal har sedan 2021, då första äldreboendet Silviahemscertifierades, varit på en kunskapsresa inom demensvård − för att kunna ge alla boende med demenssjukdom en ännu bättre vård och omsorg. Utbildningen har gett medarbetarna en ökad förståelse för och insikt i den demenssjuka personens behov, utmaningar och möjligheter. Rent praktiskt har utbildningen dessutom försett medarbetarna med verktyg för att hantera olika situationer på ett så bra sätt som möjligt. Silviahemmets filosofi grundar sig i att införliva ett helhetsperspektiv i vården, och därmed är även bemötandet av anhöriga och närstående en viktig del i kursupplägget.

Snart full pott!
Nu återstår bara ett enda boende innan Stora Sköndal utbildat samtliga medarbetare vid de äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Det är nyöppnade Sköndalsvillan i Tyresö, som förhoppningsvis ska kunna genomgå Silviahemmets utbildning i höst.

Fortlöpande uppföljning
Samtliga utbildade medarbetare kommer fortsatt att ha regelbunden kompetensutbildning inom utbildningens ramar. Silviahemcertifikatet följs årligen upp av Silviahemmet och är giltigt i tre år. Certifikatet kan därefter förnyas genom kompletterande utbildning av personal.

Om Silviahemmet
Stiftelsen Silviahemmet är en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om kognitiv sjukdom genom olika utbildningsinsatser. Silviahemmets arbete påbörjades för mer än 25 år sedan och på initiativ av H.M. Drottning Silvia.

Läs mer om Silviacertifiering och vad det innebär

Solgårdens medarbetare vid certifieringen
Villa Skönvikens medarbetare
Villa Skönvikens medarbetare vid certifieringen