Meny Stäng

Granskning pågår!

16 augusti till 19 september pågår granskning av detaljplanen för Stora Sköndal etapp 2. Det innebär att planen har justerats sedan samrådet och att myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen återigen har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget, innan det beslutas.

Planen innehåller 1750 bostäder, en f-9-skola med en fullstor idrottshall, tre nya och en befintlig förskola, samt ett så kallat M-hus för möten, miljö och mobilitet samt lokaler i bottenvåningarna. Bostäderna placeras i femton nya kvarter längs en huvudgata, som knyter ihop området och främjar gång-, cykel och kollektivtrafik.

Handlingarna finns även utställda i tekniska nämndhuset i Stockholm, samt i receptionen på Stora Sköndals huvudkontor, Thorsten Levenstams väg 4A, öppet vardagar kl. 8-16.